Ministers samen de boer op in Gelderland

24-01 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Christianne van der Wal en Henk Staghouwer, de twee ministers van het landbouwdepartement, gingen maandag gezamenlijk de boer op. Het was het eerste werkbezoek van beide ministers dat ze samen aflegden.

Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bezochten het melkveebedrijf met 75 melkkoeien van Jan en Carola van Ruiswijk in Ede. De veehouders zaten klem door de oprukkende woningbouw van de aangrenzende gemeente Veenendaal. Ze hebben die dreiging weten om te zetten in een kans. Nu bekijken ze of het mogelijk is hun bedrijf meer natuurinclusief te maken, of mogelijk een omslag te maken naar biologische landbouw, vertelde Jan van Ruiswijk.

Staat van natuur

De ministers lieten zich eerst bijpraten over de staat van de natuur op de Binnenveldse Hooilanden, waar Staatsbosbeheer samen met de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en de Stichting Mooi Binnenveld een natuurgebied in beheer heeft.

Christianne van der Wal benadrukte na afloop van het werkbezoek het belang van alle betrokkenheid bij het gebiedsgerichte beleid, dat zij voorstaat. Ze zegt snelheid te willen maken, ook omdat Nederland in Brussel aan de lat staat voor het stikstofbeleid. “We moeten het beleid goed juridisch borgen.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer