MOB: aandeel stikstofdepositie landbouw 67%

Het werkelijke aandeel van de landbouw in de stikstofdepositie in Nederland is 67% en niet 41% of 25%. Dat stelt Mobilisation for the Environment (MOB) in een brief aan het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes).

MOB komt tot dat hogere percentage door de stikstofdepositie van het buitenland en vanaf zee niet mee te rekenen. “Het overgrote deel van de uitstoot van ammoniak in Nederland is afkomstig van de landbouw: ongeveer 86% in 2016”, aldus MOB.

Daarbij tekent de actiegroep aan dat bij de berekening van de emissie rekening wordt gehouden met ammoniakemissiefactoren voor stalsystemen. Deze zogenoemde RAV-codes kunnen echter een te gunstig beeld van de ammoniakemissie geven. MOB raadt in elk geval aan om na te gaan of die RAV-codes voor emissiearme stallen wel een goede weergave van de werkelijkheid zijn.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.