MOB: gedogen beweiden en bemesten prima

10-03-2020 | Laatste update op 08-11 | |
Beweiden van koeien. - Foto: Anne van der Woude
Beweiden van koeien. - Foto: Anne van der Woude

Milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) vindt het geen probleem als provincies voorlopig niet handhaven op een vergunning voor beweiden en bemesten. “Maar er moet wel een oplossing komen”, aldus Johan Vollenbroek, voorzitter van MOB.

En de oplossing is in de ogen van MOB niet dat er een soort generaal pardon komt voor beweiden en bemesten, zonder dat daarvan het effect op kwetsbare natuur is meegewogen.

Desondanks zette jurist Valentijn Wösten dinsdag 10 maart namens MOB een rechtszaak voort om de provincie Overijssel te dwingen te gaan handhaven op beweiden en bemesten bij een Overijsselse melkveehouder, die zelf niet in de publiciteit wil. LTO Noord en Farmers Defence Force zijn boos over de actie van MOB ‘over de rug van de boer’.

Wösten en MOB eisen bij de rechtbank een uitspraak op korte termijn over de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.

MOB wil juridische rechten niet verspelen

Vollenbroek zegt desgevraagd dat hij het verzoek om handhaven niet intrekt, omdat hij niet zijn juridische rechten wil verspelen. De mogelijkheid om te procederen tegen het besluit van de provincie was bijna verlopen op het moment dat de zaak in Zwolle diende.

De betrokken veehouder heeft onder het Programma Aanpak Stikstof gebruik gemaakt van de mogelijkheid een melding te maken. Daarmee was hij onder het PAS geheel legaal. Nu het PAS door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onderuit is gehaald, zijn ook de bedrijven met een melding in een onzekere situatie terecht gekomen.

MOB heeft al voor die uitspraak bij verschillende provincies een handhavingsverzoek gedaan voor beweiden en bemesten. In feite komt het er op neer dat de organisatie vindt dat boeren voor beweiden en bemesten een vergunning moeten hebben.

Commissie-Remkes: vergunning niet praktisch, soms toch nodig

Commissie-Remkes heeft gezegd dat het niet praktisch is om voor beweiden en bemesten een vergunning te moeten aanvragen. Desalniettemin schetst Remkes ook dat er situaties kunnen zijn waarbij er waarschijnlijk niet te ontkomen valt aan een vergunningplicht. Een woordvoerder van LTO Noord staat de betrokken boer bij en zegt dat die uitzonderingssituatie niet op deze boer van toepassing is.

MOB vindt dat de vergunning voor beweiden en bemesten vast onderdeel moet worden van de natuurvergunning voor veehouderijbedrijven. Voor bedrijven die onder het PAS geen vergunning nodig hadden, moet dan wel een voorziening getroffen worden. “Maar vecht dat dan uit met de minister en niet over de rug van een willekeurige boer”, aldus de woordvoerder van LTO Noord.

Uitspraak rechter afwachten

Er is een risico dat boeren verplicht gaan worden hun koeien binnen te houden, als de rechter het verzoek van MOB toewijst, redeneert LTO Noord.

De rechter doet dinsdag 17 maart uitspraak.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer