MOB hekelt vergunning Amercentrale

Milieu-actiegroep MOB gaat in beroep tegen de nieuwe natuurvergunning voor de met biomassa gestookte Amercentrale van energiebedrijf RWE in Geertruidenberg.

De nieuwe vergunning zou de uitstootruimte voor NOx met 1 miljoen kilo per jaar verhogen en RWE daarnaast toestaan om 50 ton ammoniak (NH3) uit te stoten, evenals een hoeveelheid zoutzuur (HCl), zwaveldioxide (SO2) en waterstoffluoride (HF). Ook de uitstoot van broeikasgas CO2 neemt toe.

Volgens Mobilization for the Environment (MOB), dat samen met de Vereniging Leefmilieu bezwaar heeft gemaakt tegen de vergunning, is vanuit de agrarische sector ‘terecht geklaagd over de ruimhartige vergunning voor biomassastook in deze centrale’. In december was er nog een trekkerprotest voor de poorten van de centrale. Volgens MOB is de vergunde stikstofuitstoot vergelijkbaar met de uitstoot van 200-300 middelgrote melkveehouderijen samen.

Verlaging snelheid

Volgens Johan Vollenbroek van MOB wordt het effect van de snelheidsverlaging op de snelwegen grotendeels tenietgedaan door deze ene vergunning. Het raakt alle Nederlandse Natura 2000-gebieden. Hij noemt het ‘ecologische waanzin’.

Volgens de milieuorganisaties is er gegoocheld met cijfers om de vergunning mogelijk te maken. Ze stellen onder meer dat emissie die al jaren niet meer plaatsvindt, nu alsnog is meegerekend om de uitgangssituatie vast te stellen. De veronderstelde afname van de emissie is daardoor in werkelijkheid een toename, schrijft Vollenbroek. De verwerkingscapaciteit van de centrale gaat omhoog van 1,7 miljoen naar 2,5 miljoen ton per jaar, allemaal biomassa. Voorheen werd de centrale op kolen gestookt.

SDE-subsidie

Hij hekelt ook de SDE-subsidie die de centrale krijgt. Het zou gaan om € 1,7 miljard. Die wordt toegekend vanwege het stoken van biomassa, in de praktijk vooral geïmporteerd hout. Dat is weliswaar een natuurproduct, maar de productie ervan zou ten koste gaan van bossen in landen als Canada, de Verenigde Staten en Baltische staten. Ook is de CO2-uitstoot van houtpellets hoger dan van steenkool – als je de vastlegging door de groei van het bos niet meerekent.

RWE wil niet reageren zolang de procedure loopt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.