MOB opnieuw in aanval op Limburg vanwege bemesten

27-11-2020 | Laatste update op 11-03 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Opnieuw eist milieu-actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) dat de provincie Limburg handhavend optreedt tegen drie boerenbedrijven.

Om dit af te dwingen, spant de MOB een rechtszaak aan bij de rechtbank Limburg in Roermond. Volgens de milieuorganisatie gaat het bij de drie veehouderijen om bedrijven die geen NBW-vergunning hebben voor het uitrijden van mest op hun grond. Het uitrijden van mest zorgt voor een extra stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden, stelt MOB. Door niet handhavend op te treden, handelt de provincie niet in lijn met de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof, aldus de MOB. Volgens de milieugroep moet de provincie de veehouders een vergunningaanvraag laten doen voor de emissies die het gevolg zijn van het uitrijden van mest.

Vergelijkbare zaak

Met deze actie neemt de MOB opnieuw de provincie Limburg op de korrel nadat de rechter de milieuactiegroep twee weken geleden al in het gelijk stelde in een vergelijkbare zaak tegen zestien veehouderijen. Toen oordeelde de Limburgse rechter dat de provincie veehouders die zonder geldige natuurvergunning beweiden en bemesten, in de gelegenheid moeten stellen alsnog een geldige vergunning aan te vragen. Het verwijzen naar de Omgevingsverordening Limburg waarin beweiden en bemesten is vrijgesteld van de vergunningplicht, is volgens de rechtbank niet voldoende.

Beukema
Eric Beukema RedacteurBeheer