MOB stapt naar rechter om PAS-melders aan te pakken

Foto: ANP
Foto: ANP

Johan Vollenbroek, voorman van natuurbeschermingsorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), trekt opnieuw juridisch ten strijde tegen de veehouderij.

Na een relatief rustige periode na de stikstofuitspraak van de Raad van State, stapt de MOB opnieuw naar de rechter. De MOB is het er niet mee eens dat minister Schouten voor bedrijven die alleen een melding hoefden te doen onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een gedoogregeling in het leven wil roepen. Met de stap naar de rechter wil de MOB de gegevens van ruim 3.200 – voor een belangrijk deel agrarische – ondernemers openbaar zien te krijgen. De MOB heeft in 2019 een WOB-verzoek ingediend om de adressen in het bezit te krijgen, maar omdat er geen reactie op dat WOB-verzoek is gekomen stapt de MOB nu naar de rechter. De natuurbeschermers zijn erop tegen dat LNV ‘vergunningloze’ bedrijfsuitbreidingen die onder het PAS zijn ontstaan gedoogt en wil legaliseren.

We gaan echt een bedrijf dat van 1.000 mol naar 1.050 mol is gegroeid niet voor de rechter dagen, dat is flauwekul

PAS-meldingen niet meer geldig

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) zijn in principe PAS-meldingen niet meer geldig en dient er alsnog een vergunning aangevraagd te worden. Door de huidige stikstofproblematiek zal die vergunning hoogstwaarschijnlijk niet gegeven worden. “Het is niet zo dat we alle bedrijven willen aanpakken”, zegt Vollenbroek. “We gaan echt een bedrijf dat van 1.000 mol naar 1.050 mol is gegroeid niet voor de rechter dagen, dat is flauwekul. We willen echter wel dat de grote vervuilers aangepakt worden en dat gaat het echt niet alleen om agrarische bedrijven waar ammoniak vrijkomt, maar ook om bedrijven met een geweldige NOX-emissie. De MOB heeft wel alle Aerius-berekeningen al in handen. Vollenbroek: “Maar daar zijn alle adresgegevens zorgvuldig weggelakt.”

Minister Schouten gaat deze zaak verliezen, dat staat voor mij vast

Procedure gestart

Ondertussen is juridisch adviseur van de MOB Valentijn Wösten bij onder andere de rechtbanken Amsterdam, Gelderland en Noord-Nederland een procedure gestart om de gegevens boven tafel te krijgen. Vollenbroek is er voor 100% van overtuigd dat hij de adressen gaat krijgen. “Minister Schouten gaat deze zaak verliezen, dat staat voor mij vast. We krijgen die gegevens hoe dan ook.”

Voorkomen dat veehouderijen krimpen of sluiten

De minister kijkt heel anders tegen de vergunningen voor melders aan. In december afgelopen jaar zei ze hierover nog dat die 3.200 (boeren)bedrijven buiten hun schuld in onzekerheid zijn gekomen en dat daarvoor wat geregeld moet worden. Het kan zijn dat er extra stikstofmaatregelen getroffen moeten worden in of bij natuurgebieden om de toezegging gestand te doen. Ook is vrijwillige opkoop van bedrijven niet uitgesloten, aldus de minister. Volgens LNV is het een kwestie van ‘goed bestuur’ dat het ministerie door legalisering wil voorkomen dat veehouderijen (deels) weer zou moeten inkrimpen of zelfs sluiten.

‘Stikstofuitruil niet voldoende’

Volgens de MOB is de stikstofuitruil die LNV wil toepassen, bijvoorbeeld door het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur, bij lange na niet voldoende. Vollenbroek: “Door de RvS-uitspraak is uitruilen, zoals het ministerie wil doen, pas mogelijk als de uitstoot fors omlaag is gegaan en er een duidelijk plan ligt met maatregelen voor de toekomst. Beiden heb ik tot nu toe nog niet gezien.”

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer