MOB: uitstoot moet helft lager

11-12-2019 | Laatste update op 08-11 | |

De totale uitstoot van stikstof in Nederland moet de helft omlaag.

Met die boodschap gaat Mobilization for the Environment, bekend van de stikstof-rechtszaak, donderdagavond 12 december naar premier Rutte en minister Schouten. De bewindslieden overleggen met negen natuurorganisaties.

Sociaal plan voor stoppende boeren

De MOB stelt dat de landbouw de stikstofuitstoot in tien jaar met de helft kan verminderen. Daarvoor is een sociaal plan nodig voor stoppende boeren, te maken door een speciale taskforce en een budget van jaarlijks € 1 – € 2 miljard. De industrie zou dit doel al in vijf jaar kunnen halen, evenals de bouw. Voor het verkeer wil MOB niet alleen snelheidsverlaging maar ook regulerende maatregelen als rekeningrijden. De MOB keert zich fel tegen de biomassacentrales. ‘Stop die trein zo snel mogelijk.’

Warme sanering veehouderij

Uit een eigen ‘voorstudie’ naar een warme sanering van de veehouderij en overgang naar natuurinclusieve landbouw conlcudeert de MOB dat de vermeden schade aan natuur, lkimaat en volksgezondheid groter kunnen zijn dan de kosten van saneren.

Geen spoedwet stikstof

De spoedwet stikstof is in de ogen van MOB niet nodig. ‘De in het kader van het PAS procederende drie partijen hebben nooit tegen woningbouw geprocedeerd. Voor bijvoorbeeld verbreding van de A27 zal de spoedwet geen soelaas bieden’, schrijft MOB-voorman Johan Vollenbroek in een brief aan de premier.

Extern salderen

Hij toont zich tegenstander van extern salderen, wat in zijn ogen neerkomt op ‘water naar de zee dragen’, en vindt de afroming van 30% ‘marginaal’ en pleit op inhouden van productierechten bij handel, wat volgens hem veel effectiever zou zijn.

Weinig effect voerspoor

Het voerspoor (ingrijpen in het ‘vreetmenu‘) zal weinig effect hebben, mede door het ‘flinterdunne’ draagvlak onder veehouders voor het aanpakken van het stikstofprobleem, aldus Vollenbroek.

Een pakket spoedmaatregelen zou de gemiddelde depositie terug moeten brengen van 1600 mol N/ha naar 1.000 mol in 2030.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Meer over


Beheer