MOB wil dat provincie handhaaft bij PAS-melders

Johan Vollenbroek is voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB). - Foto: Van Assendelft Fotografie
Johan Vollenbroek is voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB). - Foto: Van Assendelft Fotografie

Mobilisation for the Environment (MOB) is begonnen provincies te verzoeken om te gaan handhaven bij bedrijven die geen natuurvergunning hebben.

De eerste vijftig handhavingsverzoeken zijn woensdag 16 juni bij de provincie Gelderland ingediend door de milieuorganisatie van Johan Vollenbroek en vereniging Leefmilieu. Tezamen hebben de organisaties plannen om zo honderden handhavingsprocedures te starten.

Niet handhaven

Sinds het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zitten naar schatting duizenden bedrijven zonder de benodigde natuurvergunning. Onder de toen geldende regelgeving was die niet nodig, of kon een ondernemer volstaan met een melding onder het PAS. Het legaliseren van deze bedrijven kan volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit duren tot 2024. Provincies hebben bij het wegvallen van het PAS besloten om niet te handhaven op deze ongewenst illegale bedrijfssituaties.

De milieuclubs zijn echter van mening dat de aanpak van de overheid om legalisatie van deze bedrijven mogelijk te maken, niet deugt. De stikstofruimte die aan de melders wordt toegekend, moet vrijgemaakt worden door middel van intern of extern salderen van stikstof. De regels hiervoor zijn ‘schimmig’, vinden de milieuclubs.

WOB-procedure

Om de handhavingsverzoeken te kunnen opstellen, hebben de milieuclubs de gegevens nodig van deze PAS-melders, interimmers en andere bedrijven. Deze zijn via een WOB-procedure openbaar gemaakt, ondanks bezwaren van het ministerie van LNV bij de rechter.

van RooijenBeheer