MOB wil samen met boeren optrekken tegen stikstofwet

Johan Vollenbroek, voorzitter van MOB, een milieuorganisatie die zich richt op klimaatverandering en biodiversiteit. - Foto: Van Assendelft Fotografie
IMG_ass408420a1

Mobilisation for the Environment (MOB) roept boeren op om samen betere stikstofplannen op te stellen.

Als de agrarische sector ervoor zou kiezen om in de komende tien jaar 50% stikstofemissiereductie te realiseren gaat de milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) zijn pijlen helemaal richten op de industrie en luchtvaart. Boerenbedrijven worden dan met rust gelaten. Het kan voorkomen dat de komende drie of vier jaar er weer een ‘juridische guerrillastrijd’ gevoerd moet worden met boeren. Dat schrijft MOB-voorman Johan Vollenbroek in een voorstel om uit de stikstofcrisis te komen. Vollenbroek: “Technisch is 50% stikstofemissiereductie voor de agrarische sector geen probleem, is mij van verschillende agrarische zijden laten weten.”

Een generaal pardon voor PAS-melders is een optie

Extern salderen

De door Schouten voorgestelde stikstofwet is vooral slecht voor boeren omdat er veel stikstofrechten zullen wegvloeien door extern salderen, aldus MOB. Om een ‘echte’ oplossing te vinden voor de stikstofcrisis stelt Vollenbroek voor dat er een stikstofwet komt op basis van het advies van de commissie Remkes: 50% emissiereductie door alle sectoren in de komende tien jaar met een wettelijke resultaatsverplichting met passende tussendoelen om het proces te monitoren. Daarnaast moeten boeren bij Natura 2000-gebieden netjes uitgekocht worden. Extern salderen moet helemaal worden afgeschaft. Interne salderen zou alleen nog kunnen na een grondige verificatie van RAV-codes. Met een dergelijke stikstofwet is volgens MOB een generaal pardon voor PAS-melders een optie.

Extern salderen wordt de dood in de pot voor boeren die willen doorgaan

Stikstofruimte

Volgens Vollenbroek is de stikstofwet zoals minister Schouten die voor zich ziet gedoemd te mislukken. “We raken dan in een jaren durende juridische guerrilla, die slecht is voor de natuur, de boeren en de economie.” Extern salderen, een belangrijk onderdeel van die wet, zal er toe leiden dat veel stikstofruimte uit de landbouw zal wegvloeien, denkt Vollenbroek. “Premier Rutte is met zijn bias/geloof voor ‘de markt moet het maar oplossen’ een regelrechte bedreiging van de agrarische sector met het ‘recht’ van de sterkste. Extern salderen wordt de dood in de pot voor boeren die willen doorgaan.”

Als de agrarische sector zich kan vinden in het MOB-plan wil Vollenbroek samen met de boeren optrekken en met het kabinet overleggen. “Dan kan MOB voluit gaan om industrie en luchtvaart op 50% stikstofemissiereductie te krijgen.”

Beukema
Eric Beukema Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.