Moeizame afzet graanpools

Nederlandse graanpools betalen over oogst 2019 prijzen uit die iets hoger zijn dan het vijfjarig gemiddelde. De afzet liep vooral in de tweede helft van het verkoopseizoen moeizaam.

Wel waren de hectareopbrengsten hoog en konden pools door een goede kwaliteit graan veel tarwe als bak- en maaltarwe afzetten. Dat blijkt uit de jaarlijkse vergelijking van graanpoolprijzen door Boerderij. Zowel in het groeiseizoen als tijdens de oogst in 2019 was het warm en droog, en was er weinig ziektedruk. Dat leidde tot een goede kwaliteit tarwe met hectolitergewichten van rond de 79-80 (de handelsnorm is 72-73) en hoge eiwitgehaltes. Hierdoor kon veel tarwe als bak- of maaltarwe worden afgerekend, waarbij de teler een premie krijgt op de voertarweprijs.

Voertarwe Agruniek Rijnvallei

Voor een ton baktarwe betaalde CZAV een netto poolprijs van € 171. Maaltarwe bracht bij dezelfde coöperatie € 169 per ton netto op. CZAV meldt dat 250.000 ton tarwe als maaltarwe is afgezet, 90% van het totaal. Ook Agrifirm kon vrijwel alle tarwe als baktarwe afrekenen en Pars Graanhandel een groot deel als maaltarwe. In voertarwe ontving de teler bij AgruniekRijnvallei (AR Plant) de hoogste netto uitbetaling: € 165 voor een ton. Deze tarwe gaat direct naar de voerfabriek van AR Plant.

De uitbetalingen zijn veel lager die over oogst 2018, toen de pools bijna-recordprijzen konden uitbetalen. Een ton voertarwe leverde toen bij AR Plant € 191,50 op. In de lange voertarwepools met voorschot is gemiddeld een bijna 10% lagere prijs uitbetaald ten opzichte van 2018. Daartegenover staan hoge hectareopbrengsten van 10 tot 11 ton voor wintertarwe. De pooluitbetalingen komen daarmee iets hoger uit dan in de jaren ervoor.

De gevolgen van de corona-uitbraak zijn voor de tarwepools in totaal beperkt gebleven

Beperkte afzetmogelijkheden drukten de verkoopprijzen in het afgelopen poolseizoen. Dat kwam onder meer door de lage maisprijzen, waardoor tarwe in mengvoer werd verdrongen door mais. De beste kansen waren in de eerste helft van het verkoopseizoen (vanaf de oogst in juli tot december) toen er veel vraag was naar tarwe uit de EU.

De corona-uitbraak bracht onrust op alle markten. De gevolgen zijn voor de tarwepools in totaal beperkt gebleven, zeggen de poolbeheerders. De verkoop wordt over het jaar gespreid en de daling van de tarwenotering als gevolg van corona was heftig maar kort.

Vraag naar brouwgerst weg door corona

De gerstprijzen stonden het hele poolseizoen onder druk. Dat werd versterkt door de horecasluiting en het wegvallen van evenementen vanwege corona. Hierdoor stortte in het voorjaar de bierconsumptie in, waarna mouterijen met voorraad bleven zitten en de vraag naar brouwgerst weg was. Niettemin konden de pools die brouwgerst afzetten, CZAV en Agrifirm, nog een premie van respectievelijk € 20 en € 14 realiseren. Brouwgerst bracht bij CZAV een nettoprijs op van € 171 voor een ton, bij Agrifirm was dat een nettoprijs van € 154,85.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.