Moeizame export drukt op pootgoedprijs

De export van pootaardappelen loopt stroef. Dat drukt de prijs die telers krijgen voor de oogst van 2020.

Volgens directeur Gerard Backx van handelshuis HZPC wordt de moeizame export voor een groot deel veroorzaakt door het gebrek aan harde valuta in een aantal landen en door de lage prijzen van consumptieaardappelen. Algerije importeert normaal heel veel Nederlands pootgoed, zegt Backx. “Algerije krijgt minder harde valuta binnen door de daling van de olie- en gasprijzen. Ook zijn de prijzen van consumptieaardappelen laag. Daarom wil het land de import van pootaardappelen beperken tot de helft van wat ze de laatste jaren hebben gekocht.”

Ook Egypte terughoudend met import pootgoed

Ook Egypte is minder happig op het importeren van pootaardappelen. Backx: “Egypte produceert veel vroege aardappelen. De afzet daarvan is dit voorjaar beperkter geweest en er zijn meer aardappelen in Egypte gebleven. Dat heeft een lage consumptieaardappelprijs tot gevolg. Dat maakt importeurs terughoudend om pootgoed te kopen.”

Backx noemt de situatie in Libanon op dit moment bijzonder slecht. “Er mogen geen dollars of euro’s van de bank worden gehaald. Dat maakt dat er ook minder aardappelen naar Libanon zullen gaan.”

Effect op pootgoedprijs

Backx kan nog geen inschatting maken van het effect van de moeizame export op de pootgoedprijs. “De vraag naar pootgoed is kleiner dan we de laatste jaren hebben gezien. Maar de opbrengst per hectare in Nederland is wat lager dan het meerjarig gemiddelde. Dus het aanbod is ook kleiner. Maar het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het geen jaar wordt met hele hoge uitbetalingsprijzen zoals we de laatste paar jaar hebben gezien.”

Impact coronacrisis

Volgens Wieger van der Werff, commercieel manager van coöperatie Agrico, is de stemming op de afzetmarkten slecht door de coronacrisis. ”Er wordt weinig verdiend. Afnemers kunnen besmet raken met corona. Er is een overschot aan frites. We merken dat pootgoedkopers weinig posities innemen. De laatste jaren hadden we de vrije telers nodig om alle orders in te vullen. Nu beleveren we de afnemers eerst vanuit onze pools.”

Door de verminderde vraag is de concurrentie hevig op de afzetmarkten, zegt Van der Werff. “De Denen en de Fransen bieden veel vrije rassen aan. Dat willen ze kwijt raken door het aan te bieden tegen lage prijzen.”

Spunta-notering

De beurs in Middenmeer noteert deze week € 23 per 100 kilo voor Spunta-pootgoed klasse E, maat 28/55. Er was de afgelopen drie weken geen notering op het bord verschenen vanwege te weinig handel. Van der Werff verwacht dat de Spunta-notering verder omlaag gaat.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.