Moeizame markt rosévleeskalveren

Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

De rosévleesmarkt zit weer in een zeer moeilijke tijd.

De afzet van rosévlees staat continue onder druk, terwijl het aanbod vanuit met name oudrosés groeit. De deelname van veel bedrijven met oudrosés aan de TVL-regeling beïnvloedt sterk de aanbodzijde rondom de wisseling van het eerste naar het tweede kwartaal. Hierdoor zakken de prijzen. Binnen de sector wordt de huidige situatie verschillend benaderd. Dit verschilt van volop slachten met als gevolg dat uitbetaalde prijzen lager zijn tot slachten op vraag, waardoor de prijzen hoger genoteerd worden. De prijs van de oudrosékalveren staat op € 3,25 tot € 3,40 per kilo geslacht gewicht.

Jongrosé in prijs gelijk

De jongrosékalveren blijven op het huidige niveau van € 3,30 tot € 3,40. De markt voor starters blijft moeizaam, maar de prijzen blijven op hetzelfde prijsniveau. De nabije toekomst is ongewis. Corona speelt in veel landen weer op. Ook in slachterijen, in dit geval in België, blijft het virus een groot probleem. Hierdoor blijven de prijzen in de komende weken onder druk staan.

Prognose: prijzen verder onder druk.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.