Doorgaan naar artikel

Moeizame vleeskalvermarkt met prijsdruk

Foto: Canva premium

Foto: Canva

De prijzen van jongrosékalveren blijven op een niveau van € 5,13 per kilo; oudrosé noteert € 5,15 per kilo, met heel veel moeite.

Als de situatie bij de vleeshandel direct wordt doorvertaald naar de slachtkalveren zouden alle drie de kalversoorten naar beneden corrigeren. Slachterijen klagen over de moeilijke verkopen, vooral van het voorvlees en de bijproducten. Een goede afzet van achtervlees en specifieke grill-artikelen beperken de prijsdaling van het totale kalf wel, net als (hoop op) betere verkopen richting de pinksterdagen. Het aanbod slachtrijpe vleeskalveren is wat minder krap dan voorgaande maanden, maar van een overaanbod is zeker geen sprake, ook niet in andere Europese landen.

Starters blijven gelijk op een gemiddeld niveau van € 365 per kalf, af stal. Kalveren worden goed geplaatst en de export loopt vlot door. De komende weken moet blijken of er ruimte is voor prijsverhoging, wat gezien de hoge kostprijs wel sterk gewenst is.

De prijsdaling van blankvleeskalveren is nog niet ten einde. Deze week gaat zelfs 10 cent per kilo van de prijs af. Dat betekent een gemiddelde notering van € 5,60 per kilo geslacht gewicht, exclusief btw. Net als voorgaande weken staat er flinke druk op de afzet en de prijsvorming, met name in Zuid-Europa. Het grootste probleemgebied is Italië, maar ook in andere landen zakt de prijs. Overigens staat op de prijsvorming van blank kalfsvlees de meeste druk van de drie kalfsvleessoorten (blank, jong- en oudrose). Of met deze prijsverlaging een nieuwe bodem in de markt ligt, is onzeker.

Voor de korte termijn kunnen mogelijk de pinksterverkopen en weken met minder werkdagen de kalfsvleesmarkt ondersteunen, naast de blijvend lage slachtleeftijden. Voor de iets langere termijn kan het aanbod richting de zomer iets afnemen, wat ook zorgt voor hogere prijzen.

Prognose: druk op prijzen.

Meer prijsinformatie over rosévleeskalveren en ander vleesvee vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin