Moet DOC wel blijven bestaan?

31-08-2020 | Laatste update op 16-03 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Martijn ter Horst
Foto: Martijn ter Horst

Bedrijven, die niet meekunnen in de concurrentiestrijd, stoppen er mee. Gedwongen, maar dat maakt niet uit. Coöperaties stoppen niet, maar fuseren.

Daar zijn goede voorbeelden van, zoals FrieslandCampina. Die maakt nu even een moeilijke periode door, maar er staat nog steeds een dijk van een onderneming. De melkprijs is niet de hoogste, maar nog steeds toonaangevend en in de buurt van de besten.

Baas op het boerenerf

Een echt probleem is hun houding tegenover de leden. Die hebben het gevoel dat FrieslandCampina ook de baas wil zijn op het boerenerf. En dat wordt terecht niet gepikt. Hun toon is vaak aanmatigend en afstandelijk. Het is niet meer ‘wij’ als we het over onze coöperatie hebben, maar over ‘zij’. Dat geeft de afstand aan tussen lid en coöperatie(top). Redelijke regels worden daarom op voorhand al veroordeeld. FrieslandCampina heeft een groot communicatie- en imagoprobleem. Maar dat is op te lossen met de goede mensen op de juiste plaats.

Fusie met DMK

Dat is niet het geval bij DOC. Die ging uit noodzaak – een jarenlang achterblijvende melkprijs – een fusie aan met de Duitse DMK. Dat was 2015. Het is nu 2020 en de melkprijs blijft nog steeds achter. Arjan Schimmel, de altijd optimistische voorzitter van DOC, ziet het nog steeds zitten. Hij is goed te spreken over de fusie met DMK. De melkprijs is nog niet op het gewenste nivo, maar dat komt nog wel. Hij heeft alle vertrouwen in de koers van DMK.

De leden stromen weg, evenals de melk

Ik vraag me af hoe deze coöperatievoorzitter dat met droge ogen kan zeggen. De leden stromen weg, evenals de melk. Vorig jaar een kwart van de leden en eerder ook al. Sinds 2013 halveerde het aantal leden. Geen wonder als je elk jaar een paar cent minder voor de melk beurt dan je collega’s, die leveren aan de grote broer. Leden subsidiëren met duizenden gulden het voortbestaan van DOC en indirect DMK.

Opheffen

Gedane zaken nemen geen keer en de leden hebben tenslotte samen besloten het avontuur met DMK aan te gaan. Ik heb toen meerdere malen geschreven dat ik het een slecht besluit vond. De melkprijs in Duitsland was en is immers lager dan in ons land.

DOC bloedt nu langzaam leeg onder leiding van het bestuur met voorzitter Arjan Schimmel. Grote vraag bij mij blijft: moet je zo doormodderen of een oplossing zoeken, waarbij DOC wordt opgeheven en de leden vrij zijn om te kiezen voor een andere melkverwerker. Dat kan DMK zijn, maar ook een andere in Nederland. Leden van DOC hebben al niets meer te vertellen over hun onderneming. En hun coöperatie is een praktisch lege huls. Opheffen dus, daar moeten slimme juristen een oplossing voor kunnen bedenken.

Grote vraag bij mij blijft: moet je zo doormodderen of een oplossing zoeken

Dat verlost ook voorzitter Schimmel van zijn moedeloze taak elk jaar te zeggen dat het beter wordt. Om elke weer te moeten constateren dat het weer niet is gelukt.

Bedrijven stoppen omdat ze geen bestaansrecht meer hebben. Dat moeten ook coöperaties doen. En niet steeds de oplossing zoeken in een perspectiefloze fusie.
Beheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen