Mogelijk ruimte voor KeurMest in nieuw mestbeleid

Mogelijk komt er in het nieuwe mestbeleid toch een mogelijkheid om op een andere manier mest af te zetten dan via vaste afzetovereenkomsten of verplichte afzet van alle mest naar mestverwerkers.

Het ministerie van landbouw laat desgevraagd weten dat ‘de digitale mestketen een plek kan hebben in het toekomstig mestbeleid als er sprake is van een transparante, goed geborgde mestafzet met kwalitatieve meerwaarde’. Het plan moet dan in lijn zijn met de contouren van het mestbeleid. Daarmee lijkt de deur op een kier te staan voor de geborgde en gecertificeerde mestafzet, waar in KeurMest aan wordt gewerkt. Sectorpartijen werken daarin aan (realtime) digitale registratie van de mestketen met onafhankelijke toetsing.

Veel kritiek vanuit de sector

In de contouren van het nieuwe mestbeleid zijn er op hoofdlijnen twee sporen: bedrijven worden grondgebonden en zetten alle mest af op eigen grond, of op grond van boeren waar ze vast mestafzetovereenkomsten mee hebben. Intensieve bedrijven, die niet grondgebonden kunnen worden, zijn verplicht alle mest af te voeren om deze te laten verwerken. Varkensbedrijven met een beperkte oppervlakte eigen grond, kunnen daardoor de mest niet meer op eigen grond plaatsen. De contouren van het nieuwe beleid kreeg veel kritiek vanuit de sector.

KeurMest op een laag pitje

De organisatie voor mestdistributeurs Cumela en LTO Nederland besloten daarom de ontwikkeling van het mestcertificeringssysteem KeurMest op een laag pitje te zetten. Nu lijkt het ministerie toch een opening te bieden voor een derde route, waarmee de mest volledig geborgd vervoerd kan worden van een gecertificeerde producent naar een gecertificeerde afnemer.

Gesprekken over verdere uitwerking

Het ministerie van landbouw en sectorvertegenwoordigers zijn in gesprek over de verdere uitwerking van het nieuwe mestbeleid. Sectorpartijen willen van de minister een toezegging dat bedrijven die gecertificeerd zijn voor KeurMest en meedoen aan de Mineralen Manager niet te maken mogen krijgen met de kanalisatie van de meststromen. Die toezegging heeft het ministerie nog niet gedaan. “De minister en het ministerie blijven graag in gesprek met de betrokken partijen over de borging en hoe hiermee mest op maat geleverd kan worden. Als een systeem wordt ingericht dat goed geborgd is en kwalitatief meerwaarde heeft, kan het passen binnen de uitwerking van de contouren”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.