Mogelijk versoepeling beregening in bruinrotgebieden

20-11-2019 | |
Foto: Twan Wiermans
Foto: Twan Wiermans

De pootgoedsector bespreekt met de fytosanitaire autoriteit NVWA een versoepeling van het beregeningsverbod in de bruinrotgebieden.

Telers kunnen dan ontheffing aanvragen bij de NVWA voor het beregenen van hun consumptie- of zetmeelaardappelen met oppervlaktewater. Nu is dat verboden in gebieden die door de NVWA zijn aangewezen, omdat het water besmet kan zijn met de bruinrotbacterie. Het beregenen van pootaardappelen met oppervlaktewater blijft overal verboden.

Bruinrot baart sector zorgen

In 2016, 2017 en 2018 bleken aardappelen besmet met bruinrot. Dat baart de sector zorgen, zei voorzitter Peter Berghuis van de LTO-werkgroep Pootaardappelen op een telersbijeenkomst in Uithuizen. “Daarom is zo’n ontheffing alleen mogelijk als het inlaatpunt van het water vrij is bevonden van bruinrot. Dat onderzoek duurt 10 dagen en de uitslag is 3 weken geldig. Een teler kan beregenen vóór de uitslag bekend is. Maar als blijkt dat bruinrot in het water zit, moet hij zijn consumptieaardappelen gecontroleerd afvoeren. Daar kan de afnemer moeilijk over doen. We moeten dit voorstel voor een ontheffingsprotocol nog verder uitwerken.”

NVWA bepaalt verbodsgebieden later dit jaar

De NVWA bepaalt later dit jaar de grootte van de beregeningsverbodsgebieden in 2020. Dan wordt rekening gehouden met de resultaten van een langjarig onderzoek, zei NVWA-medewerker Bert Waterink in Uithuizen. “In 2019 bleek 86% van de monsters uit het oppervlaktewater in de verbodsgebieden vrij van bruinrot. De monsters van buiten de gebieden waren allemaal onbesmet. Dat schept hoop dat de verbodsgebieden kleiner kunnen worden.”

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer