Monitoring griepvirussen in varkenshouderij

22-03-2022 | |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

De varkenshouderij gaat nog voor de zomer een monitoringssysteem voor griepvirussen opzetten.

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van Partij voor de Dieren en D66 aangenomen die daartoe oproept.

Tot nu toe is er geen systeem dat voor mensen potentieel gevaarlijke griepvirussen detecteert in de varkenshouderij. De laatste keer dat zo’n virus werd opgepikt, kwam dat via een Belgisch laboratorium aan het licht.

Varkenshouderij een blinde vlek

Tijdens een hoorzitting met deskundigen op het gebied van griepvirussen en van dier op mens overdraagbare ziekten pleitte onder anderen Ron Fouchier van de Erasmus Universiteit voor de invoering van een monitoringssysteem. Moleculair bioloog Fouchier zegt dat de varkenshouderij op dit moment in Nederland een grote blinde vlek vormt als het gaat om griepvirussen.

Minister Staghouwer heeft eerder gezegd dat hij werkt aan een monitoringssysteem. De opzet voor zo’n monitoringssysteem moet voor de zomer van dit jaar klaar zijn.

Vogelgriep

De Kamer roept de regering ook op om in wilde soorten in de natuur na te gaan of en hoe het vogelgriepvirus daar effecten heeft. Het parlement vraagt bovendien om duidelijk te communiceren over wat er moet gebeuren met besmette wilde dieren en wie daarvoor verantwoordelijk is.

VVD‘er Thom van Campen en CDA‘er Derk Boswijk dienden een motie in die de regering vraagt bij de ontwikkeling van nieuwe natuur de risico’s op zoönosen mee te wegen. Die motie kreeg een ruime meerderheid. Een motie van Caroline van der Plas (BBB) om wettelijk te regelen dat pluimveehouders geen extra risico’s op besmettingen oplopen door de aanleg van nieuwe natuur, werd door de Kamer verworpen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer