‘Na Blaarkop-vlees zetten we nu kaas in de markt’

De jonge ondernemers Jessica en Maurits Tepper boeren pas 5 jaar, maar timmeren flink aan de weg met hun zeldzame dubbeldoelras Groninger Blaarkop.

Jessica en Maurits Tepper begonnen in 2015 met een woonboerderij en 5 Groninger Blaarkop-kalfjes. In de jaren erna huurden ze een stal, kochten ze drachtige dieren van dit ras aan en gingen ze steeds meer land pachten. Een succesvolle vleesverkoop, samenwerkingen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wageningen University & Research volgden. Dit jaar zetten de ondernemers een nieuwe stap: kaasverkoop van Blaarkop-melk. “Met 70 melkkoeien produceren we nu 1.100 kg kaas per week”, vertelt Jessica Tepper.

Wat is jullie bedrijfsvisie?

“Wij werken met een gesloten kringloop op bedrijfsniveau en zijn natuurinclusief. We voeren geen krachtvoer. Onze Blaarkoppen krijgen alleen gras en hooi van eigen land. Ook gebruiken we geen kunstmest, wat de bodem echt weer tot leven brengt. Daarnaast beheren we kruidenrijk grasland met een verschralingsdoelstelling en doen we loonwerk op natuurland waarvan we de nutriënten voor stalstrooisel, compost of bokashi gebruiken. Op deze wijze natuurinclusief werken, vertaalt zich in een sterke biodiversiteit. Tot slot hebben we 12 hectare weidevogelland. Zonder dat dit vanuit collectieven zo wordt aangemerkt. Die vogels zijn door onze integrale aanpak de laatste jaren echt teruggekeerd.”

We hebben een werkend verdienmodel en zijn zeker geen subsidieboeren.

En het rendement?

“We boeren intensief binnen datgene wat de natuur ons biedt. Zo komen we tot een optimum. We hebben een werkend verdienmodel en zijn zeker geen subsidieboeren. Ons idealisme is in de praktijk ontstaan. We ontdekten simpelweg dat het kón. Economie en ecologie zijn hier in balans, want met onze bedrijfsvoering hebben we gewoon een winstgevend bedrijf. In de sector is het oude denken vaak gericht op productie-efficiëntie, maar het gaat er uiteindelijk om wat onderaan de streep overblijft.”

Hoe is dat bij jullie dan?

“Met vlees halen we een bruto marge van 64% en voor melk is ons saldo nu 76 cent per liter (exclusief marketing). De marge is fors door het ontbreken van krachtvoer – onze kostprijs ligt onder de 20 cent per liter – en de efficiëntie van Blaarkop-melk vanwege de raszuiverheid en het melkeiwit. 1 kilo kaas wordt van slechts 7 liter melk gemaakt. Daarbij slaat ons verhaal aan. Onze klanten waarderen niet per se alleen de smaak van de Blaarkop-producten. Ze zijn ook overtuigd van onze bedrijfsvisie: een gesloten kringloop en natuurinclusief werken.”

Jullie hebben succes, waar eindigt dit?

“Groei is niet ons doel. We hoeven niet meer dan honderd melkkoeien te hebben. We zouden wel graag navolging krijgen. Ons grote doel is verduurzamen; bijvoorbeeld door meerdere boeren in heel Nederland met een zeldzaam dubbeldoelras in ons systeem mee te krijgen. Wij geloven in agrarisch-ecologisch, binnen de grenzen van de natuur. Dat is een betere oplossing dan boeren uitkopen ten behoeve van diezelfde natuur. Bovendien wordt elke hectare die je uit de landbouw haalt elders intensiever bewerkt.”

Lees ook: ‘Blaarkopvlees verkoopt dankzij smaak én verhaal’

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.