Naar een nieuw politiek verbond

26-08-2020 | |
Foto: Misset
Foto: Misset – Foto: Misset

Met interesse heb ik het artikel eind juli gelezen in het Financieele Dagblad waarin de CEO Hein Schumacher en voorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina na een mediastilte weer het publieke debat opzochten.

Enkele opvallende uitspraken, over tien jaar willen wij de duurzaamste zuivelproducent ter wereld zijn. De schaalvergroting doortrekken naar de toekomst, grotere bedrijven met meer koeien om te kunnen investeren in technologische oplossingen voor broeikasgassen en stikstof. De KringloopWijzer moet een grotere rol krijgen. De Green Deal wordt wel heel biologisch neergezet.

Keuze voor ecomodernisme

Samengevat vooral een keuze richting ecomodernisme. Wat mij betreft terecht, in Nederland is er hooguit voor 20% van de melk ruimte voor een plusconcept (Bio, Planet Proof etc.). Het komt er op neer dat we moeten zorgen dat voor die 80% van onze melkplas er in de toekomst een verdienmodel en maatschappelijke acceptatie moet blijven. Melk die moet concurreren met Europese witte melk.

Er zijn in Nederland maar twee kanshebbers voor een winstgevende melkveehouderij in de toekomst

Vanuit mijn perspectief voor de European Dairy Farmers (EDF) bekeken zijn er in Nederland maar twee kanshebbers voor een winstgevende melkveehouderij in de toekomst. Dit is melken voor een plusconcept met een melkprijs die 5 à 12 cent boven die Europese kostprijs ligt of melk produceren die op of onder de Europese kostprijs ligt.

Nu ligt daar nog wel wat huiswerk voor ons. De Nederlandse EDF-groep had vorig jaar 37 cent nodig om break-even te zijn. De gemiddelde Europese EDF-boer kan voor 32 cent melk produceren.

Leren van Denemarken

Kijk je naar Denemarken, daar kunnen we van leren. Die zijn de laatste vijf jaar juist van 37 naar 32 cent gezakt. Domweg door kosten voor de aanwezige gebouwen, vee, arbeid en grond door meer liters melk te delen. Wie dat niet lukt, is daar weggesaneerd.

Volgens mij is het een onomkeerbaar proces waarin wij zitten. De vraag is hoe houden wij de maatschappij aangehaakt en sluiten wij een deal met de politiek om te komen tot een ecomoderne melkveehouderij waar geld te verdienen is? De huidige verdeelde belangenbehartiging gaat dat niet regelen. Ik zou zeggen, NZO pak de handschoen op. Investeer in een nieuw melkveehoudersverbond, aangestuurd door een nuchter boerenbestuur en ga zaken doen met de overheid.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Schoonvelde
Henk Schoonvelde Columnist

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.