Nadeelcompensatie nertsenhouders € 51 per fokteef

Foto: ANP
IMG_ANP-417369896

Nertsenhouders krijgen in de nadeelcompensatieregeling in verband met het vervroegde verbod op de pelsdierhouderij € 51 per fokteef per jaar dat de sector eerder moet stoppen.

Daarnaast krijgen ondernemers een vergoeding ter overbrugging naar ander werk van € 66.500 en een vergoeding voor de afvloeiingskosten van personeel. Bedrijven die nog fokteven hebben, krijgen bovendien nog € 5 per dier compensatie voor de waardeverlies van de dieren als gevolg van het vervoersverbod. Dat blijkt uit de regeling die landbouwminister Carola Schouten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voorbeeldberekening

In een voorbeeldberekening van het ministerie voor een bedrijf met 4.000 fokteven, 0,8 fte eigen arbeid en 1,87 fte vreemde arbeid komt de vergoeding op € 646.714 voor een bedrijf dat gezond is en op € 500.514 voor een geruimd bedrijf. De vergoeding van de geruimde dieren is hierbij niet meegerekend.

Bedrijven die niet productie waren

Ook bedrijven die in 2020 niet in productie waren, maar wel kunnen aantonen dat ze in 2021 weer in productie wilden gaan, komen in aanmerking voor een vergoeding. Bij de omvang van het voorbeeldbedrijf gaat het om € 481.440. Een bedrijf moet dan wel de inventaris nog volledig hebben om dieren te gaan houden. Het aantal fokdieren wordt bepaald aan de hand van de vergunning van het bedrijf.

Waardes gebaseerd op onderzoek

De inkomensschade van € 51 per fokteef is gebaseerd op een pelsprijs van € 24 en gemiddeld 5,5 pups per fokteef (=€ 132) minus de kosten van € 81. Geruimde bedrijven krijgen € 38 minder per fokteef, omdat ze eerst nieuwe fokdieren zouden moeten kopen om het bedrijf voort te kunnen zetten. De waardes zijn gebaseerd op onderzoek van Wageningen Economic Research (WEcR) en Van Ameyde. Bij het bepalen van de pelsprijs is gekeken naar de afgelopen periode. Er is geen rekening gehouden met een mogelijke prijsstijging als gevolg van een forse productiedaling in Denemarken en Nederland door de coronacrisis.

€ 130 miljoen beschikbaar

Voor de nadeelcompensatieregeling is in totaal € 130 miljoen beschikbaar, naast de bestaande sloop- en ombouwregeling. Voor de uitvoering van de regeling heeft het ministerie € 20 miljoen gereserveerd.

De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel dat de nertsenhouderij vervroegd verbiedt in verband met de coronabesmettingen op 30 november. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel, kan de wet begin 2021 van kracht worden.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.