Nader onderzoek naar nieuwe IBV-stam pluimvee

Huidige vaccinstammen zijn mogelijk niet effectief tegen de nieuwe IBV-stam D181. GD doet vervolgonderzoek naar de mogelijke gevolgen van de IBV-stam.

Sinds februari 2018 is op ruim 60 Nederlandse pluimveebedrijven – verspreid over het hele land – een ongebruikelijke stam van het Infectieuze Bronchitis Virus (IBV) ontdekt. De IBV-stam dook voornamelijk op bij legkoppels, met als gevolg ei-productieproblemen en verhoogde uitval door een co-infectie met E. coli. Dat meldt Avined.

Diergezondheidsdienst GD deed in opdracht van de pluimveesector onderzoek naar de nieuwe IBV-stam. Daaruit bleek dat de nieuwe IBV-stam D181 een nieuw serotype is. Een serotype is een specifiek subtype van een bepaalde ziekteverwekker, in dit geval IBV. Met het bepalen van het serotype wordt duidelijk wat voor stam het is en welke impact deze kan hebben.

Vervolgonderzoek nieuwe IBV-stam D181

De IBV-stam D181 is genetisch en serologisch verwant aan de bekende stam D1466, maar wijkt te sterk af om tot één van de bekende serotypen gerekend te kunnen worden. Hierdoor kan de impact van de IBV-stam D181 onvoldoende ingeschat worden.

Tijdens testen leidde infectie met de nieuwe stam D181 bij volwassen leghennen zonder co-infecties tot milde legdaling. Dit beeld wordt onder experimentele omstandigheden ook gezien bij IBV-stammen die in de praktijk wel ernstige schade veroorzaken. Ook gaven de beschikbare vaccinstammen slechts beperkt neutraliserende antistoffen tegen D181. Het is dus niet zeker of de huidige vaccin(combinatie)s voldoende bescherming bieden tegen de nieuwe IBV-stam.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of nieuwe IBV-stammen als D181 nierschade en schijnleg kunnen veroorzaken.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.