NAK ging buiten boekje bij schorsing pootgoedteler

22-04 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) is buiten haar boekje gegaan bij de schorsing van een pootgoedteler.

De NAK is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op de vingers getikt. De rechter heeft de schorsing ongedaan gemaakt. Advocaat Theo Linssen van de pootgoedteler kondigt aan dat de schade die de teler heeft geleden, op de NAK zal worden verhaald.

Valse certificaten

De NAK schorste de keuring en certificering van pootaardappelen op het bedrijf voor een periode van drie jaar. Het bedrijf had pootgoed geleverd aan een handelaar die de pootaardappelen met valse certificaten op de markt afzette. De teler ontkent geweten te hebben dat het pootgoed door zijn afnemer met valse certificaten zou worden afgezet.

Fraude

De NAK kwam in actie toen duidelijk werd dat pootaardappelen van het ras Fontane met valse NAK-certificaten waren ingezet. Uit onderzoek bleek dat de teler acht vrachten van de oogst 2018, circa vijf vrachten van de oogst 2017 en twee vrachten van de oogst 2016 ongekeurd en ongecertificeerd in het verkeer had gebracht. Dat was in strijd met artikel 40 van de Zaaizaad- en plantgoedwet. Volgens de NAK was evident sprake van fraude omdat de aardappelen van de betrokken teler voorzien werden van valse NAK-certificaten.

Niet de bevoegdheid

Volgens de wet kan de NAK een schorsing opleggen aan bedrijven die niet vakkundig hun pootgoed ‘voortbrengen, bewaren of bewerken’. Volgens de rechter werd de schorsing in dit verband opgelegd vanwege het leveren van ongekeurd pootgoed, dat ziet de rechter niet als “voortbrengings-, bewarings-, of bewerkingshandelingen.” De NAK had niet de bevoegdheid om op grond van het aangehaalde artikel een schorsing op te leggen aan de teler, aldus het CBb.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.