NAK verhoogt tarieven met 1%

14-01-2020 | Laatste update op 23-02 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De keuringsdienst NAK verhoogt de tarieven dit jaar met 1%.

Dat is lager dan de inflatie, zegt directeur Eric Casteleijn. “Die ligt volgens het Centraal Plan Bureau op 2,5%. We berekenen 1% van de algemene kostenstijging door in onze tarieven.”

Bedrijfsresultaat van € 79.000

De NAK realiseerde in 2019 een bedrijfsresultaat van € 79.000. Er was vooraf een verlies begroot van € 493.000, zei Casteleijn maandagavond in Espel op de eerste van een serie telersvergaderingen. “Het begrote verlies werd een klein plusje omdat we veel meer onderzoeken hebben gedaan in de nacontrole van pootaardappelen. Ook vielen onze personeelskosten lager uit dan begroot, omdat we niet alle vacatures konden invullen. Daarnaast hebben we van oogst 2018 meer uitgangsmateriaal gecertificeerd dan begroot. Dat leidde tot extra inkomsten in 2019.”

‘NAK is financieel gezond’

Van 2013 tot en met 2018 bleven de tarieven voor de keuring van pootaardappelen gelijk. In 2019 volgde de eerste tariefsverhoging in zeven jaar en wel met 2,5%. Daar komt dit jaar dus 1% bij. De NAK besloot in het verleden de tarieven gelijk te houden bij pootaardappelen om het eigen vermogen af te bouwen. De overheid stelt eisen aan het eigen vermogen dat een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) zoals de NAK mag hebben. Het eigen vermogen was eind 2014 opgelopen naar € 16 miljoen. Eind 2019 had de NAK een eigen vermogen van € 11,9 miljoen, zei Casteleijn in Espel. “Dat is een solvabiliteit van ruim 65%. De NAK is financieel gezond.”

Efficiënter werken

Daarnaast kan de NAK de verhoging van de tarieven beperken door efficiënter te werken. Casteleijn noemt als voorbeeld de NAK-bak, die sinds 2018 bij de telers staat en waar de certificaten in worden bezorgd. Voorheen moesten de bezorgers vaak zoeken waar de teler de certificaten geleverd wilde krijgen. Casteleijn: “De NAK-bak bespaart € 200.000 per jaar. Het aantal klachten over de bezorging is gedaald van ruim 100 naar 25 per jaar op een totaal van 30.000 zendingen. Daar zijn we erg tevreden over.”

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Meer over


Beheer