Nationale strategie voor biologisch krijgt langzaam vorm

12-01 | |
Biologische producten
Foto: Canva

Het nationaal strategische plan voor vergroting van de biologische productie en consumptie in Nederland krijgt langzaam vorm.

Bernard van der Horst, projectleider namens het landbouwministerie, gaf tijdens een webinar in de BioKennisweek aan dat het plan er voor de zomer van 2022 moet liggen. Hij gaat er daarbij vanuit dat de nieuw aangetreden ministers de ambitie van de vorige minister overnemen.

Europa streeft naar een gemiddeld biologisch landbouwareaal van 25%, maar de individuele lidstaten bepalen een eigen doel. Voor Nederland is dat doel nog niet bekend. “Dit is aan de politiek”, aldus Van der Horst. Ook het eventuele budget dat de overheid beschikbaar stelt voor ontwikkeling van de biologische sector is nog niet bekend.

Bondig plan voor strategie

Van der Horst, die afgelopen augustus als projectleider is gestart, schetste op hoofdlijnen hoe de strategie eruit gaat zien. Er komt wat hem betreft een kort en bondig actieplan voor ontwikkeling van de hele keten en geen boekwerk van 100 pagina’s. Naast een kort intro over het waarom van bio bestaat het plan uit zes pijlers. De belangrijkste onderdelen zijn het vergroten van de productie, het vergroten van de consumptie en het versterken van de markt of de keten. Ondersteunend zijn pijlers als het stimuleren van innovatie, het verbeteren van de condities – denk aan conflicterende regelgeving- en het borgen van de implementatie van het strategisch plan.

Doel van de plannen is het creëren van langdurige vraag naar bioproducten

Over te nemen maatregelen kon hij nog niets zeggen. Duidelijk is wel dat er veel waarde wordt gehecht aan het stimuleren van de consumptie. Dat is iets wat Van der Horst ook telkens op het hart krijgt gedrukt vanuit de sector. Doel is het creëren van langdurige vraag. Hij vraagt nadrukkelijk om input van partijen uit de keten. Bijvoorbeeld supermarkten, de horeca, markten en ook de kleinere winkeliers. “Het plan moet maatregelen bevatten die werken voor de mensen in de sector”, aldus Van der Horst. Ook geeft hij aan weinig geloof te hebben in dwingende wet- en regelgeving om biologisch te laten groeien, en meer heil te zien in ondersteunende maatregelen. “Al is het uiteindelijk aan de politiek om daar een keuze over te nemen.”

‘Bio is altijd klein geweest’

Nederland kent sinds 2011 is geen nationale strategie meer om het biologische areaal of de biologische productie te vergroten. Ten opzichte van andere EU-lidstaten is de groei van biologisch achtergebleven. In 2020 lag het biologisch areaal in Nederland op 4,1%. (EU-gemiddelde 2019 8,5%) Dat is volgens Van der Horst een van de redenen waarom het in Nederland, in vergelijk met andere lidstaten, langer duurt voordat het nieuwe strategische plan gereed is. Veel andere landen konden voortborduren op bestaande plannen. “In Nederland is bio altijd klein geweest.”

Willem Veldman
Meer overBeheer