Natuur- en milieuorganisaties pleiten voor betaalbare grond

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De toegang tot landbouwgrond moet makkelijker worden, dat betogen meer dan vijftig natuur- en milieuorganisaties.

Ze vragen de nieuwe beleidsmakers en het toekomstige bestuur met klem om rekening te houden met de toestand van de bodem. Daarvoor is het belangrijk dat grond betaalbaar is voor landbouw, staat in het manifest ‘samen voor grond’. Ondertekenaars hiervan zijn onder meer Bionext, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Demeter, Herenboeren NL, Caring Farmers, LandschappenNL, Louis Bolk Instituut, Milieudefensie, Natuur & Milieufederaties, Urgenda en het Louis Bolk Instituut.

Naar duurzame landbouw

Ook particulieren kunnen het manifest ondertekenen op de website van Aardpeer, een organisatie die grond uit wil geven aan boeren die bezig zijn met een transitie naar een meer duurzame landbouw.

Aardpeer stelt in het manifest dat het huidige decennium de laatste is waarin ‘we het tij nog kunnen keren ten gunste van het klimaat, de natuur, de biodiversiteit en een gezonde bodem’.Het manifest is gelanceerd op 21 maart, de eerste dag van het voorjaar, als beginpunt voor het nieuwe groeiseizoen. Inmiddels hebben 230 particulieren het manifest ook ondertekend.

Bodem centraal zetten

Die gezonde kwalitatief goede bodem is volgens de ondertekenaars de basis van het bestaan: ‘Zie de bodem als sleutel binnen de vorming van nieuw, integraal beleid voor natuur, landbouw en voedsel’. Daarbij stellen ze voor om bij elk besluit het belang van de bodem voor de komende generaties centraal te zetten. Boeren moeten als beheerders van grond ondersteund worden om die gezonde grond mogelijk te maken, vinden de natuur- en milieuclubs. ‘Stel hen in staat de bodem op ene manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt in samenwerking met de natuur, zonder die te verarmen en te vernietigen.”

Dus pleiten de manifestschrijvers voor ‘betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeenschappen’, dit zijn initiatieven als Herenboeren of Land van Ons, collectieven van particulieren om in eigen beheer landbouw te bestieren. Om dit alles te realiseren, is het van groot belang dat de huidige en volgende generatie boeren ook landbouwgrond kunnen kopen. Op de lange termijn dus, zonder dat boeren moeten gaan intensiveren of hun schaal vergroten om de voedselproductie betaalbaar te houden.

van RooijenBeheer