Natuur is heilig, landbouw niet veilig

Vergaderboer Columnist
Foto: ANP
Foto: ANP

De grote kater van 2019 blijft het bijna heilig verklaren van natuur en het vertrappen van de landbouw.

Bij natuur kan de vlag uit. Ze worden ontzien bij het zoeken naar oplossingen om uit de stikstofcrisis te komen.

Natuurlijk, CDA en VVD doen op de achtergrond wat slappe pogingen om kleine natuurgebiedjes te schrappen. Er komt dan meer ruimte voor de boer. Een achterhoedegevecht. Andere partijen staan daar lijnrecht tegenover. Zowel in het kabinet als in de Tweede Kamer hebben ze geen schijn van kans.

Oplossing stikstofprobleem

Het Planbureau voor de Leefomgeving deed hier voor de kerst nog een schepje bovenop. Heel toevallig kwamen ze toen met een advies. Precies op het moment dat er beslissingen moeten worden genomen over de oplossing van het stikstofprobleem. Daarin wordt helder gesteld dat je niet zomaar natuurgebieden kunt opheffen. Daar is Brussel ook op tegen. Het planbureau vindt echter dat we juist meer natuurgebieden moeten aanwijzen. Of kleine natuurgebieden met elkaar verbinden. Dan krijg je robuuste zones met veel biodiversiteit.

Meer natuur en minder boeren

Tjeerd de Groot

Aldus de heiligverklaring van dit overheidsadviesbureau. Gefinancierd door diezelfde overheid. Bedoeld om beleidsanalyses te maken en adviezen te geven aan kabinet en Tweede Kamer. Een dikke 240 ambtenaren zijn daar dagelijks mee bezig.

We weten nu welke kant ze uitdenken: meer natuur en minder boeren. Tjeerd de Groot zou daar precies inpassen. Wie weet, zijn al die ambtenaren wel kleine ‘Tjeerd de Grootjes’, zonder enig gevoel voor de boer. En die adviseren de beleidsmakers en beslissers in Den Haag.

Ze worden betaald door de overheid. Ze adviseren diezelfde overheid. Het is het bekende geval van: “Wij van de wc-eend adviseren de wc-eend.” Over onafhankelijkheid gesproken. Ik zou graag willen weten op welke partij deze ambtenaren stemmen. Links en groenig, denk ik. De landbouw is niet veilig.

Onveilig klimaat voor de landbouw

Green Deal

Nergens meer. Kijk maar naar de EU in Brussel. Daar zwaait Diederik Samsom de scepter. U weet wel, de vroegere actievoerder van Greenpeace en PvdA-leider. Zijn broodheer Frans Timmermans kwam met een lijvig rapport: the Green Deal. Over hoe de doelen van de klimaatverandering in Europa te bereiken.

Wat mij opvalt, was het voorstel om 40% van de toeslagen in Europa de komende jaren te besteden aan klimaatveranderingsdoelen. Dat betekent weer dat de boer moet inleveren om vogels, bijtjes en bloemen de kans te geven.

Een onveilig klimaat voor de landbouw.Beheer