Natuur of boer aan subsidie verslaafd?

10-06 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Canva
Foto: Canva

Even zat ik met de mond vol tanden. We hadden het over de geldverslindende Europese Unie.

“Boeren zijn de grootste subsidieslurpers”, werd ineens gezegd. “Bijna de helft van de begroting gaat richting landbouw.” Terwijl ik net had beweerd dat mensen uit de natuurorganisaties wel erg gemakkelijk praten hadden. Zij hoeven niet te zorgen voor het dagelijks brood. Het geld komt via allemaal subsidies binnen. Ze hoeven anders niets te doen dan het uit te geven. Hun salaris komt elke maand keurig op de bank.

Hij ziet de boer als de grote vervuiler

Ze hebben er geen idee van hoe boeren denken en doen. De bewering dat boeren verslaafd zijn aan subsidie uit Brussel wijst op dat onbegrip. Die subsidie is er vooral om de prijs van voedsel laag te houden. Het is een subsidie voor de consument. Niet een basisinkomen voor de boer, zoals soms gezegd wordt. Uit dezelfde mond, die boeren subsidieslurpers noemde. Woorden van een natuurminnaar, die leeft van subsidies en dat heel normaal vindt. Sterker nog, hij werkt hard en meent dat hij de wereld verbetert. Hij ziet de boer als de grote vervuiler.

Bekende kreten

Met dit soort meningen hebben we te dealen. Zoals de natuurclubs, die een verwijtende brief schreven aan het kabinet en vroegen het stikstofgeld aan te wenden om de natuur te verbeteren. Zo moet het waterpeil omhoog in de veenweidegebieden en bedrijven extensiveren. Dat is goed voor de biodiversiteit en ecosystemen. De bekende kreten van de gesubsidieerde mensen van de natuurclubs, die niet weten hoe de kost echt verdiend moet worden. Ze weten alleen de weg te vinden naar de geldpotten van Europa en in eigen land.

Geld verdienen

Ze gunnen de boeren ook nog wat. Die moet extra beloond worden voor zijn inzet voor de natuur. Daarom moet geld van pijler 1 (voor de boer) naar pijler 2 (voor de natuur) worden overgeheveld. Daaruit kan de boer dan een beloning krijgen voor zijn natuurarbeid. Een sigaar uit eigen doos.

Dat tekent de natuurmensen. Ze denken in subsidiestromen. Maar dat is heel wat anders dan geld verdienen. En verdiend geld is nodig om de natuur te behouden.Beheer