Natuurclubs: kabinet moet vasthouden aan stikstofdoelen

15-08 | |
Johan Remkes na afloop van een verkennend gesprek tussen een afvaardiging van het kabinet en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Foto: ANP
Johan Remkes na afloop van een verkennend gesprek tussen een afvaardiging van het kabinet en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Foto: ANP

De natuur- en milieuclubs vinden dat er niet getornd mag worden aan de stikstofdoelen. Die boodschap brachten dertien organisaties aan Johan Remkes, in zijn reeks gesprekken over het stikstofbeleid.

De gesprekken zijn wat de natuurorganisaties betreft geen aanleiding om opnieuw te onderhandelen. ‘De Nederlandse natuur lijdt al decennialang onder de veel te hoge stikstofdepositie. Natuurbescherming en -herstel is hard nodig en urgent’, schrijven de dertien organisaties in hun gezamenlijke statement over de gesprekken met Remkes. Het statement is ondertekend door de Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Greenpeace, LandschappenNL, Natuur&Milieu, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Wereld Natuurfonds, SoortenNL, de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, Reptielen Amfibiën Vissen Onderzoek Nederland (Ravon) en Floristisch Onderzoek Nederland (Floron).

Natuur & Milieu

In een interview met het Financiëel dagblad distantieert Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu zich van een eerdere samenwerking met Natuurmonumenten, boeren, bouw en industrie. Het akkoord ‘Een duurzaam evenwicht’ werd vorig jaar mei gepresenteerd en LTO Nederland verwijst voor hun inzet op het stikstofdossier naar dit akkoord. De stikstofreductie die met die plannen gehaald zou worden, is 40%. De inzet van de huidige coalitie is 50% en de Natuur & Milieu-directeur houdt graag aan dat percentage vast.

De Federatie Particulier Grondbezit is een relatieve vreemde eend in de bijt in dit gesprek onder leiding van de VVD-mastodont en heeft een andere boodschap aan Remkes: de stikstofplannen moeten terug naar de tekentafel. De organisatie vindt dat de vertrouwenscrisis tussen overheid, landbouw en natuur eerst bestreden moet worden. Roel Robbertsen, voorzitter van de FPG, vindt dat er een verandering nodig is van de ‘bestuurscultuur’.

Oproep FPG

‘Dus niet langer een departement en kabinet dat met de luiken dicht binnenshuis plannen smeedt, die deze vervolgens als onontkoombaar presenteert en daarna hemel en aarde beweegt om deze overeind te houden. Ga in plaats daarvan zowel landelijk als in de regio, in het kader van de gebiedsgerichte aanpak, intensief overleg voeren met de vertegenwoordigers van de landbouw, particuliere eigenaren én de natuursector. Doe dat op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid’, luidt de oproep van FPG. Ook sluit FPG zich aan bij de oproep van verschillende boerenbelangenbehartigers dat boeren via extensivering en met innovatie hun stikstofuitstoot kunnen verlagen.

‘Zinvolle exercitie’

Het gesprek met natuurorganisaties over het stikstofbeleid maandag was ‘een zinvolle exercitie’, zegt bemiddelaar Johan Remkes. Volgens hem was het overleg in het provinciehuis in Den Bosch bedoeld ‘om wat scherper ingekleurd te krijgen waar alle partijen in dit debat precies staan’.

Het gaat niet alleen om stikstof

Remkes ziet een andere insteek bij de natuurclubs dan bij de boerenbelangenbehartigers: “Wat vandaag over tafel ging, was dat er in de ogen van een groot deel van de gespreksdeelnemers sprake is van een natuurcrisis, waar een oplossing voor moet komen met gevoel voor urgentie”, zei Remkes nu. Volgens hem benadrukten de deelnemers ook dat het niet alleen gaat om stikstof, maar dat er meer problemen zijn. “We moeten in Nederland niet de fout maken om boeren nu aanzienlijke investeringen te laten plegen voor de oplossing van het stikstofprobleem als ze misschien over een jaar of vier, vijf weer met heel andere opgaven geconfronteerd worden.”

Johan Remkes heeft eerder gesproken met boerenorganisaties, de grootste vertegenwoordiging van boeren was zwaar ontevreden met de uitkomst van dat gesprek. Later deze week gaat het kabinet onder leiding van Remkes in gesprek met, eerst op woensdag onder andere de bouwsector en donderdag de ketenpartijen in de voedingsmiddelensector. Een aantal producenten van zuivelproducten en veevoer zullen hierbij niet aanwezig zijn.

van Rooijen
Meer over


Beheer