Natuurorganisaties akkoord met komst zonneparken

13-11-2019 | Laatste update op 18-03 | |
Zonnepark in provincie Groningen. Foto: Hans Banus
Zonnepark in provincie Groningen. Foto: Hans Banus

Natuurorganisaties hebben woensdag 13 november ingestemd met de aanleg van grote zonneparken in het Nederlandse landschap.

Dat doen ze echter alleen onder de voorwaarde dat zonneparkontwikkelaars goed blijven letten op milieu en omgeving.

Met dit akkoord schaart de voltallige milieubeweging zich achter afspraken voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen. Het gaat hierbij niet om de plaatsing op daken, maar om zonnepanelen op vele hectares grond. De partijen zien dit als een doorbraak voor de zonne-energie.

Angst voor landschapsverstoring

Tot nu toe waren zonneparken omstreden binnen de natuurbeweging, het belangrijkste motief: dreigende landschapsverstoring. Echter, om het Klimaatakkoord van Parijs te halen, kan Nederland niet zonder, aldus Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties en de Vogelbescherming. Daken vullen is onvoldoende. Daarom stemmen ze nu samen in met de komst van zonneparken, zij het onder strikte voorwaarden.

In een gedragscode die de partijen overeengekomen zijn, staan afspraken die ertoe moeten leiden dat locaties zorgvuldig worden uitgekozen en dat altijd rekening gehouden wordt met de aanwezige natuur. Ook moeten omwonenden altijd worden betrokken en eventueel participeren in de ontwikkeling van een zonnepark.

Ruimte tussen zonnepanelen voor natuurelementen

Zonneparken moeten niet helemaal worden volgebouwd met panelen die stroom opwekken. Er moet ook ruimte tussen de panelen zitten voor groen en ‘natuurelementen’ zoals poelen, nestplaatsen en bijenhotels. Klein wild moet de mogelijkheid krijgen om door zonnevelden heen te lopen of te kruipen en inheemse kruidensoorten die er groeien moeten zo laat en zo weinig mogelijk worden gemaaid.

In de gedragscode staat verder dat in Natura 2000-gebieden en Nationale Parken geen zonneparken worden aangelegd. Gebieden die zijn aangewezen als Unesco Werelderfgoed worden ‘in beginsel’ ook niet gebruikt.

De code heeft de steun van de brancheorganisaties Holland Solar en Energie Samen en van Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties, de Vogelbescherming en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.

Beukema
Eric Beukema RedacteurBeheer