NAV: akkerbouw delft onderspit in Agenda Waddengebied

09-09-2020 | Laatste update op 15-02 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) verzet zich tegen het Ontwerp Agenda Waddengebied 2050.

Hierin worden in één klap de doelen die waren vastgesteld voor aan de voet van de zeedijk aan de kant van de Waddenzee, uitgebreid naar de eilanden en het noordelijke kustgebied van Noord-Holland, Friesland en Groningen.

In feite, betoogt NAV, komt het er op neer, dat de doelen voor het Natura2000 en Werelderfgoedgebied Waddenzee leidend worden gemaakt voor het veel grotere Waddengebied. “Hierbij wordt in onze ogen de akkerbouw in het noordelijk kustgebied, de noordelijke kleischil, volledig ondergeschikt gemaakt aan de doelen voor de Waddenzee.”

Tholhuijsen
Leo Tholhuijsen RedacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen