NAV-diagnose: ‘kennisallergie’ bij overheid

Teun de Jong, voorman van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Foto: Mark Pasveer
Teun de Jong, voorman van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Foto: Mark Pasveer

Het landbouwministerie zou aan kracht winnen, als er meer mensen zouden werken met een landbouwopleiding en minder juristen.

Dat zegt Teun de Jong, voorman van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. De NAV sprak donderdag met de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. Pieter Grinwis (ChristenUnie) vroeg De Jong wat er zou moeten gebeuren om de praktische kennis te versterken. Daarop zei de akkerbouwvoorman dat het ‘wel lijkt dat de overheid allergisch is voor vakkennis’. Het zevende nitraatactieprogramma is daarvan een voorbeeld, aldus De Jong. “Als er bijna 4.000 zienswijzen worden ingebracht, zegt dat genoeg.”

Opgeleide Wageningers

In een toelichting zegt de NAV-voorzitter dat er bij het landbouwministerie naar zijn oordeel te veel ambtenaren zitten ‘die vanuit hun overtuiging handelen, met een D66-GroenLinks-snit. Het zou goed zijn als er nobel opgeleide Wageningers waren – daar hebben we een tekort aan’. De Jong zegt dat hij minister Carola Schouten daarop heeft aangesproken. “Maar je kent deze minister. Zij is niet van daadkracht. Ze heeft goede ideeën en goede plannen. Ze heeft het altijd over het verdienvermogen en de positie van de boer. Maar doe er dan ook iets aan!”

geld van akkerbouwers naar melkveehouderij

Het ministerie weerspreekt dat er weinig vakmensen op het departement werken. Bovendien biedt het ministerie onder andere via consultaties aan de kenners in het veld de mogelijkheid om hun zienswijze te geven. Dat komt ook ten goede aan regelgeving, aldus het ministerie.

De Jong heeft in het gesprek met de landbouwcommissie uitgelegd dat de door de Kamer voorgestelde overheveling van 30% van de directe inkomenssteun naar de ‘tweede pijler’ een verkapte overheveling is van geld van akkerbouwers naar de melkveehouderij. Het overgehevelde geld komt vooral ten goede aan natuur- en klimaatdoelen, zoals een compensatie voor bufferzones rond Natura 2000-gebieden en de peilverhoging in veenweidegebieden.

Inkomens onder armoedegrens

GLB-gelden zijn voor akkerbouwers bijna letterlijk van levensbelang. De inkomens liggen volgens NAV bij 20 tot 35% van de akkerbouwers onder de armoedegrens. De Jong zegt dat er geld moet worden uitgetrokken voor bijvoorbeeld de teelt en ontwikkeling van eiwitgewassen in de akkerbouw en tegelijkertijd beperkingen op te leggen aan de invoer van gemodificeerde soja en graan tegen een verlaagd invoertarief (TRQ-graan).

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer