NAV pleit voor prijsbeleid in Landbouwakkoord

17-01 | |
landbouwakkoord
Wat de NAV betreft moet er beleid komen om te zorgen voor stabiele prijzen voor granen, olie- en eiwithoudende zaden, suiker en melkpoeder. - Foto: Koos Groenewold

De overheid moet ingrijpen in de markt om prijzen van basisproducten op niveau te houden, vindt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Dit kan bijvoorbeeld worden afgesproken in het Landbouwakkoord.

Wat de NAV betreft moet er beleid komen om te zorgen voor stabiele prijzen voor granen, olie- en eiwithoudende zaden, suiker en melkpoeder. Er moet een strategische voorraad komen, zodat bij schaarste de prijzen niet enorm stijgen of bij overproductie de boel iet onder de kostprijs weggaat. Oftewel: NAV roept op om oude afspraken over prijzen en interventie in de markt weer af te stoffen.

Nu is het moment

De NAV vindt dat, in het licht van de stijgende prijzen voor voedsel vanwege de oorlog in Oekraïne, nu een goed moment is om ingrijpen van de overheid in markten voor landbouwproducten te overwegen. “Stabiele prijzen voor deze producten vormen dan een voldoende stevige bodem onder de gehele landbouwproductie.”

Landbouw- en Voedselraad

Hoe groot die strategische voorraad en wat de bandbreedte van acceptabele prijzen moeten zijn, zou wat de NAV betreft een taak worden van een in te stellen Landbouw- en Voedselraad, van de Verenigde Naties. Naar voorbeeld van de veiligheidsraad, dit orgaan van de VN is verantwoordelijk voor de internationale vrede en veiligheid. De Landbouw- en Voedselraad wordt dan verantwoordelijk voor de voedselzekerheid wereldwijd.

Overheid in rol van marktmeester

De NAV ziet groeiende welwillendheid om de overheid weer de rol van marktmeester op zich te laten nemen. De vrije handel in landbouwproducten, gecombineerd met de wens van zowel de Nederlandse als Europese politiek, maakt dat Nederlandse akkerbouwers zich uit de markt prijzen als ze een hogere prijs gaan vragen voor hun producten. Veel akkerbouwproducten gaan immers de grens over.

Afspraken op Europees niveau

Om te voorkomen dat Nederlandse producten te duur worden, moet er volgens de NAV op Europees niveau afspraken komen over prijsbeleid. Als voorbeeld noemt NAV het Europese voorstel voor een CO2-heffing voor import. De huidige vrijhandelsverdragen maken het onmogelijk eisen te stellen aan de productiewijze van importproducten: “Daardoor kunnen minder duurzaam geproduceerde importproducten de duurzamere Nederlandse producten verdringen.”

Gesprekken Landbouwakkoord

De gesprekken over het Landbouwakkoord zijn inmiddels volop bezig. De deelsectoren (melkvee, akkerbouw, pluimvee, varkens, tuinbouw en multifunctionele landbouw) praten apart van elkaar over afspraken die in dat akkoord moeten komen. Deze voorstellen komen dan op de ‘hoofdtafel’, waar landbouworganisaties, verwerkers, supermarkten en overheden de uiteindelijke afspraken maken.

van Rooijen


Beheer