NAV vindt Rabo Carbon Bank een goed initiatief

09-03-2021 | |
Een akkerbouwer klepelt een groenbemester. Een groenbemester verhoogt het organische stofgehalte in de grond waardoor CO2 wordt vastgelegd. - Foto: Koos van der Spek
Een akkerbouwer klepelt een groenbemester. Een groenbemester verhoogt het organische stofgehalte in de grond waardoor CO2 wordt vastgelegd. - Foto: Koos van der Spek

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt het een goed initiatief van de Rabobank om een CO2-bank op te richten.

Dat kan boeren helpen om een vergoeding te krijgen als ze extra CO2 opslaan op hun bedrijf. De Rabo Carbon Bank ontwikkelt projecten voor CO2-opslag in bomen en bodem.

De NAV vindt de plannen van de Rabo Carbon Bank nog wel vaag, schrijft de vakbond in het ledenblad. ‘Het belonen van het vastleggen van CO2 kan een enorme stimulans zijn. Maar hoe kun je nauwkeurig vaststellen hoeveel CO2 wordt vastgelegd? Tot nog toe is voor het nauwkeurig meten nog niet echt een oplossing. De NAV wil graag met CEO Barbara Baarsma nadenken over concrete mogelijkheden voor de akkerbouw’, aldus de vakbond in het ledenblad.

Organische mest en groenbemesters

Het organische stofgehalte is een maat voor de hoeveelheid organische stof, en dus CO2, in de bodem. Akkerbouwers kunnen dat gehalte verhogen door het toepassen van organische mest, groenbemesters en minder intensieve grondbewerking, schrijft de NAV. “Ook een minder intensief bouwplan en het telen van plantaardige eiwitgewassen werken positief op het vastleggen van CO2. Het lijkt voorlopig niet mogelijk om concreet de vastlegging te meten in ton CO2 per hectare. Om dat toch al te kunnen stimuleren, kunnen bovengenoemde maatregelen worden beloond. Een minder intensief bouwplan bijvoorbeeld levert de akkerbouwer een lager saldo op en om dit te stimuleren moet die opbrengstderving minimaal gecompenseerd worden”, aldus de vakbond.

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer