Nederland exporteert meer biggen en vleesvarkens

29-12-2020 | |
Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

De coronacrisis en Afrikaanse varkenspest hebben in 2020 hun sporen nagelaten in de varkenshouderij. Ondanks de afzetproblemen die in de loop van het jaar steeds groter werden, met name in Duitsland, zijn er meer biggen en vleesvarkens geëxporteerd.

Tot en met week 50 lag het aantal geëxporteerde biggen op 6,6 miljoen, een stijging van 5,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Duitsland hard getroffen door corona in slachterijen

Het aantal geëxporteerde vleesvarkens bedroeg 1,21 miljoen dieren, 326.335 minder dan een jaar eerder. Duitsland is al jaren hoofdafnemer van Nederlandse biggen en varkens. Dit land werd dit jaar echter hard getroffen door corona-uitbraken onder het personeel. Slachterijen werden stilgelegd en vervolgens op lagere capaciteit opgestart. De uitvoer van vleesvarkens naar Duitsland liep daarom al vanaf juni terug.

Ophoping varkens door Afrikaanse varkenspest in Duitsland

Door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in september onder Duitse wilde zwijnen ontstond er een ophoping van Duitse varkens. Die ophoping kreeg ook zijn weerslag op de afzet van Nederlandse vleesvarkens en vervolgens ook op de biggenexport. Als gevolg daarvan gingen er met 407.4932 dieren 4,2% minder biggen naar Duitse vleesvarkenshouders. Het aantal naar Duitsland vervoerde vleesvarkens daalde met 3,7% naar 1.092.483 dieren.

Ook de afzet naar België liet in 2020 opnieuw een daling zien. Afgezien van de krimp van het aantal varkensbedrijven kampt de Belgische sector met afzetproblemen buiten de EU vanwege de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in 2018.

Polen en Spanje compenseren afname andere landen

Derde land waar minder Nederlandse varkens naar toe gingen, is Italië. Nu laat Italië jaar op jaar schommelingen in de afname van Nederlandse biggen en vleesvarkens zien. Dit jaar is de afname echter volledig aan de coronacrisis toe te schrijven.

De afname van deze drie landen blijkt teniet te worden gedaan door afnemers als Polen en Spanje. Polen nam 8.480 vleesvarkens af, Spanje 48.662, wat neer komt op een vervijfvoudiging.

van der Linde

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.