Nederland heeft zorg om complexiteit van GLB

Foto: ANP
Foto: ANP

De vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt bedreigd door de extra eisen die met name het Europees Parlement wil stellen. Dat stelt het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In een technische briefing aan leden van de Tweede Kamer maakten ambtenaren van het ministerie duidelijk dat er zorgen zijn over de complexiteit van de nieuwe regelgeving. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Portugees voorzitterschap onderhandelen over verschillende onderdelen van het GLB-beleid. Afgelopen vrijdag 14 mei is daarbij voortgang geboekt en volgende week staat een tweedaagse onderhandelingssessie gepland, die mogelijk tot een afronding van de gesprekken leidt.

Naleving arbeidsregels

Vorige week is tijdens de onderhandelingen veel aandacht besteed aan de houdbaarheid van het GLB in de internationale handelsverhoudingen. Europees commissaris Janusz Wojciechowski benadrukt dat het GLB marktgeoriënteerd moet blijven.

In de ambtelijke briefing aan de Tweede Kamer zeiden ambtenaren van het ministerie dat onder andere de voorstellen om de naleving van arbeidsregels als voorwaarde te stellen voor de uitkering van de Europese landbouwsubsidies, de uitvoering compliceren. Nederland is het eens met de stelling dat ook in de land- en tuinbouw de sociale dimensie van werknemers van belang is. Maar die regels koppelen aan de uitvoering van het GLB maakt de uitvoering en controle lastig.

Tijdens de briefing werd duidelijk dat Nederland eraan denkt om bij de gebiedsgerichte aanpak rond Natura 2000-gebieden een soort bufferzones in te stellen, waar voor het GLB een ander regime geldt dan op grotere afstand. De ambtenaren maakten duidelijk dat het GLB-budget echter niet toereikend is om alle ambities vanuit de Kamer op dat vlak te verwezenlijken.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.