Nederland tegen minder controle voor kleine boer

De controle op naleving van de voorwaarden bij Europese landbouwsteun zal voor boeren met een kleiner oppervlak dan 5 hectare vereenvoudigd worden. Dat voorstel doet de Duitse landbouwminister Julia Klöckner in de raad van landbouwministers. Nederland is tegen.

De Europese raad van landbouwministers wil onder voorzitterschap van Klöckner in oktober algemene conclusies trekken over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en ook tot een uitspraak komen over de uitgangspunten van de strategie Boer-tot-Bord, die de Europese Commmissie heeft gepresenteerd.

Oneerlijk speelveld

In voorbereidende ambtelijke overleggen is het voorstel op tafel gekomen om voor kleine boeren de controle te vereenvoudigen. Nederland verzet zich daartegen, omdat daarmee een oneerlijk speelveld kan ontstaan. In veel landen met veel kleine boeren zullen er dan minder controles plaatshebben op de naleving van de voorwaarden. De lidstaten moeten wel aantonen dat de naleving wel zodanig is dat de doelstellingen van het beleid niet in gevaar komen. In de voorbereidende werkgroepen is in elk geval geregeld dat Nederland de ruimte heeft om het collectief agrarisch natuurbeheer voort te zetten.

Een eerlijke compensatie voor boeren

In de Boer-tot-Bord-strategie van Europees Commissaris Stella Kyriakides zijn doelstellingen vastgelegd voor de terugdringing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica en mest, en over de groei van het areaal biologische landbouw. Landbouwminister Schouten zegt dat bij de doelstellingen rekening moet worden gehouden met wat lidstaten al bereikt hebben, bovendien bepleit ze een eerlijke compensatie voor boeren. Zij wil dat lidstaten voldoende betrokkenheid tonen bij de doelen die de Europese Commissie stelt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.