Nederland zoekt naar houvast in bijenrichtsnoer

13-01 | Laatste update op 10-05 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Nederland wil dat het bijenrichtsnoer voor de beoordeling van werkzame stoffen voor gewasbescherming meer houvast biedt.

Het bijenrichtsnoer stond woensdag 13 januari op de agenda in een online vergadering waar de Europese voedselveiligheidsautoritiet (EFSA) een toelichting gaf over het bijenrichtsnoer.

Praktische bezwaren

Het bijenrichtsnoer moet producenten en ontwikkelaars van gewasbeschermingsmiddelen houvast bieden bij de vraag of en in welke mate een product schadelijk zou kunnen zijn voor bijen. Het nieuwe bijenrichtsnoer staat al heel lang op de Europese agenda. Het richtsnoer is echter nog steeds niet vastgesteld, met name vanwege praktische bezwaren van de kant van de producenten en het landbouwbedrijfsleven. Milieu- en natuurorganisaties vinden dat het richtsnoer al lang had kunnen worden ingevoerd. Bij de toelating van insectenbestrijders gaat het steeds om de vraag in welke mate de gewasbeschermingsmiddelen schadelijk kunnen zijn voor bijen- en hommelpopulaties.

Aanvullende en verduidelijkende vragen

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten aanvullende en verduidelijkende vragen te stellen over het bijenrichtsnoer. Zij verwacht dat de Europese Commissie in de komende maanden een voorstel zal doen, waarin duidelijker wordt omschreven hoe bijen moeten worden beschermd via het bijenrichtsnoer.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer