Doorgaan naar artikel

Nederlanders blijven positief over agrarische sector

Nederlanders blijven positief over verschillende agri- en foodsectoren.

Nieuws
Food
De boerenprotesten lijkt maar een kleine impact te hebben gehad op de consument. Foto: Bert Jansen premium

De boerenprotesten lijkt maar een kleine impact te hebben gehad op de consument. Foto: Bert Jansen

Nederlanders blijven positief over verschillende agri- en foodsectoren. De stijgende lijn zet zich niet voort, maar blijft dit jaar stabiel.

Dat blijkt uit de Agrifoodmonitor 2022 van Wageningen UR. Nederlanders zijn over het algemeen vrij positief over de Nederlandse agri- en foodsector. Sinds 2018 was er een stijgende maatschappelijke waardering te zien, maar dit zet zich in 2022 voor de meeste sectoren niet door. Consumenten zijn het positiefst over tuin- en akkerbouw en het minst over de varkens- en pluimveehouderij. De waardering van de varkenshouderij groeit overigens nog steeds gestaag sinds 2018. In vergelijking met de kledingindustrie, farmaceutisch industrie of energiebedrijven wordt de agri- en foodsector uitzonderlijk hoog gewaardeerd door de consument.

Impact boerenprotesten is klein

De onderzoekers kijken ook naar de impact van actuele gebeurtenissen op de consument. Hieruit blijkt dat de oorlog in Oekraïne meer indruk maakt op de consument dan de boerenprotesten. Dit lijkt geen effect te hebben op de waardering van de agri- foodsector. De boerenprotesten lijkt maar een kleine impact te hebben gehad op de consument. Hoe meer gevolgen de protesten hebben op het persoonlijk leven, des te negatiever de waardering voor de sector. Nederlanders met positievere emoties tegenover de protesten, waarderen de agri- foodsector hoger. In het algemeen geven consumenten aan dat het belangrijk is om qua voedsel minder afhankelijk van andere landen te zijn en om meer voedsel in Nederland te gaan produceren.

Betrokkenheid

De grootste factor in de maatschappelijke waardering is betrokkenheid van de consumenten met de sectoren. Betrokkenheid wil zeggen de verbinding met de sector en de mate waarin deze veel voor iemand betekent. Het wordt dus steeds belangrijker dat mensen zich betrokken voelen bij sectoren en deze als waardevol zien. De betrokkenheid is het afgelopen jaar niet aantoonbaar gedaald of gestegen in vergelijking met vorig jaar, met uitzondering van de supermarkten. De waardering hiervan daalde.

Agrifoodmonitor

De Agrifoodmonitor wordt sinds 2012 tweejaarlijks gehouden. In 2020 ging dit over op een jaarlijks onderzoek door WUR. Naast het consumentengedrag wordt in het onderzoek ook gekeken naar actuele voedingstrends en wat hiervan het effect is op de Nederlandse consument.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin