Nederlands areaal pootgoed iets kleiner

08-06 | |
Er zijn meer hectares gepoot met het fritesras Agria. - Foto: Mark Pasveer
Er zijn meer hectares gepoot met het fritesras Agria. - Foto: Mark Pasveer

Het Nederlandse areaal pootaardappelen valt een fractie kleiner uit dan vorig jaar.

Dat blijkt uit een overzicht van de aangifte bij de keuringsdienst NAK.

In 2019 bereikte de teelt van pootaardappelen een piek qua oppervlakte die werd aangemeld voor de keuring. In dat jaar was het areaal bij de aangifte net iets groter dan 42.000 hectare. Vorig jaar kromp dat areaal tot net onder het recordniveau van 2019. In vergelijking met vorig jaar slinkt het areaal nu met 178 hectare, ofwel een daling van 0,4%.

Lees verder onder de grafiek.

Meer hectares Fontane

De teelt van het grootste ras in Nederland Fontane is verder uitgebreid. Dit jaar is van dit aardappelras 5.260 hectare voor de keuring aangemeld. Dit komt neer op een toename van 307 hectare ten opzichte van vorig jaar. In procenten een stijging van 6,2%.

Met name de afzet van de vrije Spunta kende het afgelopen seizoen een moeilijke periode. Dat heeft er mede toe geleid dat het areaal van Spunta verder is teruggelopen. Ten opzichte van vorig jaar slinkt de pootgoedteelt van dit ras met 11% naar 3.798 hectare.

Een opvallende toename is er bij het fritesras Agria. De pootgoedteelt van dit ras breidt dit jaar ineens uit met bijna 16% naar 3.097 hectare. Bij Innovator wordt de teelt teruggeschroefd met 9% naar 2.121 hectare.

Ramaker
John Ramaker Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.