Nederlandse melkprijs top, toenemende zorg over marge

LTO wil beter kijken naar de toegevoegde waarde van bijzondere melkstromen, zoals PlanetProof.

Het jaarlijkse melkprijzenonderzoek van LTO Nederland laat bijna jaar op jaar zien dat de Nederlandse melkveehouder een van de hoogste melkprijzen in de EU ontvangt: vorig jaar gemiddeld € 36,49 per 100 kilo, bij een EU-gemiddelde van € 34,06. Dat is iets waar LTO-vakgroepvoorzitter Melkveehouderij Wil Meulenbroeks blij mee is, maar helemaal geruststellend is de rangschikking van melkprijzen in de EU toch niet.

Op de vraag of het onderzoek ook aantoont dat de Nederlandse melkveehouderij uit kan met de geregistreerde prijzen, antwoordt hij dan ook tweeledig. “De melkveehouders kunnen uit met deze prijzen. Zo niet, dan zouden ze ermee ophouden. Daarbij wil ik echter aantekenen dat er wel druk staat op het verdienmodel. Zeker de laatste jaren. Kon men in het verleden de oplopende kosten opvangen door middel van schaalvergroting, de laatste jaren kan dat niet meer. En het lijkt soms dat de kosten steeds sneller oplopen.” Harde cijfers daarover hebben LTO en ZuivelNL echter niet.

Onderzoek naar verdienmodellen

De zorg over de oplopende kosten is dan ook een van de redenen waarom een onderzoek is gestart naar verdienmodellen, stelt hij. Dat onderzoek is vorig jaar al uitgezet, maar de noodzaak ervan wint nog steeds aan belang. De vraag hoe een melkveehouder zijn inkomen kan blijven verdienen, houdt de hele bedrijfstak bezig. Steeds meer melkveehouders nemen er een nevenactiviteit bij, maar is dat de oplossing? Het is ook een van de redenen waarom LTO beter wil kijken naar de toegevoegde waarde van bijzondere melkstromen, zoals PlanetProof, Beter Leven of Albert Heijn-concept. Dit jaar heeft een student van de landbouwschool in Dronten een eerste onderzoek onder boeren gedaan naar de meerwaarde van deze melkstromen voor hun bedrijf. Voegen die echt iets toe, of wegen de extra inkomsten amper op tegen de meerkosten die boeren moeten maken om een bijzondere melkstroom te kunnen produceren? Dit laatste is een vaak gehoorde klacht.

Twijfel over weidemelk

De eerste resultaten wijzen in de richting van een positieve nettobijdrage aan het bedrijfsinkomen, zo bleek bij de presentatie van het onderzoek. De melkstromen met de hoogste toeslagen, maar meestal ook de scherpste eisen, komen gemiddeld het beste uit de bus. Tevredenheid dus, maar nog geen vol vertrouwen, want vaak is er ook ongerustheid over de vraag hoe stabiel en blijvend die toeslagen zijn. Over weidemelk, met een vaak lagere toeslag, is er de meeste twijfel. De keuze voor weidegang wordt echter ook vaak bepaald door andere dan financiële overwegingen. En dan komt de beginvraag weer om de hoek kijken: als er veel extra kosten moeten worden gemaakt, wat is dan het belang van een melkprijs die hoger is dan elders in Europa? Het is tenslotte de marge die telt.

Medeauteur: Wim Verseput

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.