Nedersaksen zet vraagtekens bij bescherming wolf

Foto: Canva
Foto: Canva

Milieuminister Olaf Lies van de Duitse deelstaat Nedersaksen laat wetenschappelijk onderzoek doen naar de beschermingsstatus van de wolf.

Lies zet vraagtekens bij de noodzaak van de strikte bescherming van de dieren. “Alleen in Nedersaksen leven inmiddels al 35 roedels en nog wat paren en zwerfdieren”, aldus Lies. Regelmatig wordt er vee aangevallen, tot grote frustratie van veehouders.

Jachtwet

“We willen de wolf niet in zijn voortbestaan bedreigen. Maar de omgang met de wolf moet goed geregeld zijn, ook samen met de andere deelstaten”, aldus Lies. Begin november hebben de regeringspartijen in Nedersaksen een overeenkomst bereikt dat de wolf in de Jachtwet opgenomen zal worden. Dat voornemen kreeg echter geen steun van het landelijke milieuministerie. Lies laat weten dat hij onderzoek laat doen naar een maximaal aanvaardbare populatiegrootte. Hij wil daarbij niet wachten op actie vanuit de landsregering.

Acht wolven in Nederland

In Nederland zijn vermoedelijk acht wolven actief, zo blijkt uit de tussenrapportage wolf van medio juli tot eind oktober 2020. In de maanden november en december is een forse groei van het aantal aanvallen op vee zichtbaar. Vooral in Brabant. In totaal gaat het in deze twee maanden om een gedode alpaca en 65 gedode schapen. Van die 65 schapen zijn er 36 gedood in Brabant, in omgeving Rosmalen. Voor deze gevallen loopt nog DNA-onderzoek of het inderdaad om een wolf gaat.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur


Beheer