Nefyto wil maatschappelijk betrokken partner zijn

01-06 | |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Bij de samenvoeging van de verenigingen van Fabrikanten van Bestrijdingsmiddelen (Venefab) en van Importeurs van Plantenziekten-bestrijdingsmiddelen (Venip) verdween het woord bestrijdingsmiddel uit de naam van de organisatie, die de belangen behartigt van bedrijven die zich bezighouden met de productie ervan en de handel erin.

De samenvoeging in juni 1971 leidde tot de oprichting van de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie, kortweg Nefyto, die donderdag haar vijftigjarig (plus één) bestaan viert. Sindsdien is het woord bestrijdingsmiddel in de Nederlandse wetgeving vervangen door gewasbeschermingsmiddel. Desalniettemin komt in de Tweede Kamer nog regelmatig een woordenspel voorbij, waarbij de een liefst het woord landbouwgif gebruikt, terwijl de ander zich houdt aan de term gewasbeschermingsmiddel.

Veilig en verantwoord

Nefyto houdt sinds haar oprichting vast aan de laatste term. Daarmee wil de organisatie niet suggereren dat gewasbeschermingsmiddelen gevaarloos zijn. Maar als je bepaalde middelen niet gebruikt of mag gebruiken, zul je moeten accepteren dat gewassen en teelten worden aangetast en er mogelijk oogsten verloren gaan.

De organisatie behartigt de belangen van bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen. De bedrijven zoeken naar nieuwe oplossingen die gewassen beschermen tegen ziekten en plagen, die veilig zijn en verantwoord kunnen worden ingezet, zei directeur Jan Verschoor eerder dit jaar in een betoog voor de Tweede Kamer.

Nefyto grijpt het vijftigjarig bestaan aan om zichzelf onder de loep te leggen. “Waar staan we voor? Waar gaan we voor?”, waren de vragen die Nefyto zichzelf en anderen voorlegde.

Zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zouden wereldwijd meer dan de helft van de gewassen verloren gaan

Het antwoord daarop wordt donderdag gegeven tijdens een jubileumbijeenkomst in Lelystad. Verschoor nam daar alvast een voorschot op in het eerder aangehaalde gesprek met de Tweede Kamer. Nefyto ziet zichzelf als een belangrijke deelnemer in het maatschappelijk debat over gewasbescherming. Minder middelengebruik, geïntegreerde gewasbescherming en de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen staan hoog op de agenda. Tegelijk wil Nefyto de rol en het belang van gewasbescherming uitleggen. “Zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zouden wereldwijd meer dan de helft van de gewassen verloren gaan”, citeerde Verschoor instemmend uit een stuk van CropLife, de Europese koepel van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie.

Middelengebruik terugdringen

Toch gaat Nefyto mee in de maatschappelijke en politieke wens om het middelengebruik terug te dringen. De organisatie ondersteunt bijvoorbeeld de richting van de Europese ambities om zowel de risico’s als de omvang van het middelengebruik te verminderen. Tegelijk trapt Nefyto op de rem, want de snelheid die Europees Commissaris Frans Timmermans nastreeft loopt niet synchroon met het tempo waarin nieuwe innovaties op de markt komen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer