Neleman stopt lidmaatschap vereniging wijnhandelaren

03-01-2022 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Derrick Neleman, oprichter van het Nederlands-Spaans biologisch wijnhuis Neleman Organic Vineyards, heeft zijn lidmaatschap van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) per direct opgezegd.

Aanleiding is volgens Neleman de reactie van de brancheorganisatie op zijn advertentiecampagne ‘Zit er gif in jouw glas’.

Neleman plaatste net na de kerst advertenties in diverse landelijke dagbladen om aandacht te vragen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het produceren van verreweg de meeste wijnen. De KVNW was klaarblijkelijk not amused en ontving diverse klachten van andere leden. Neleman geeft aan per mail onder druk te zijn gezet de campagne te wijzigen. De KVNW zou termen als ‘onacceptabel’ en ‘ontoelaatbaar’ hebben gebruikt. Ook zou een aantal leden vragen om juridische stappen.

Wijnbranche opschudden

Neleman had een dergelijke reactie niet verwacht en geeft aan flabbergasted te zijn. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het mijn doel is de wijnbranche op te schudden, te democratiseren en versneld te verduurzamen. Dit is hard nodig, nog maar 6% van het wereldwijde wijnareaal is biologisch”, aldus Neleman. Hij is van mening dat dat de brancheorganisatie duidelijk heeft gekozen voor de conventionele leden en niet alle leden wil vertegenwoordigen.

KVNW-directeur Hans Burghoorn laat in reactie weten dat dit absoluut niet het geval is. “Wij zijn er voor alle leden.” Hij betreurt de huidige gang van zaken. Wel is volgens hem duidelijk dat de advertentiecampagne van Neleman bij een deel van de leden verkeerd is gevallen. Collega’s voelen zich weggezet. Van juridische stappen is geen sprake, maar het feit dat dit door een aantal leden als mogelijkheid is genoemd, is volgens Burghoorn veelzeggend. Het woord ‘gif’ heeft duidelijk als een rode lap gefungeerd. Hiermee wordt volgens Burghoorn gesuggereerd dat collega’s de volksgezondheid in gevaar brengen. Dat is volgens hem absoluut niet het geval.

Europese normen

Burghoorn geeft aan dat wijnproducenten zich aan strenge Europese normen moeten houden en dat er regelmatig op de mogelijke aanwezigheid van residuen wordt gecontroleerd. Burghoorn geeft aan dat de sector bezig is op vele manieren te verduurzamen en dat de werkwijze van Neleman daar prima in past.

Willem Veldman


Beheer