NEPG: aardappelareaal in EU-5 groeit licht

07-07-2020 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

De NEPG, de Noordwest-Europese aardappeltelers, schat het areaal consumptieaardappelen in de EU-5 in 2020 op 621.148 hectare. In 2019 was dat 618.148 hectare. Dat is een lichte stijging van 0,5%. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde (577.243 hectare) is dat een groei van 7,6%.

De NEPG denkt dat dit areaal te groot is naar de huidige omstandigheden. Toen de coronacrisis uitbrak, hadden veel telers al pootgoed besteld en land gehuurd en was het te laat om dat te kunnen annuleren.

Duitsland en Frankrijk sterkste groeiers

De grootste areaalgroei vond plaats in Duitsland (van 186.000 naar 189.700 hectare) en Frankrijk (152.720 naar 154.00 hectare), echter het lijkt erop dat op die extra hectares vooral tafelaardappelen zijn gepoot en geen fritesaardappelen. In Nederland (van 78.900 naar 77.000 ha) en het Verenigd Koninkrijk (van 103.300 naar 101.600 ha) is het areaal licht afgenomen. In Belgiƫ is het areaal nagenoeg gelijk gebleven.

Oogstvolume

De NEPG benadrukt dat vooral de groeiomstandigheden het uiteindelijke oogstvolume bepalen. Het areaal is van ondergeschikt belang. Omdat de hoofdgroei plaatsvindt in juli en augustus, is het volgens NEPG nog te vroeg een oogstraming te doen. De droge omstandigheden aan het begin van het seizoen hebben mogelijk het beschikbare potentieel al beperkt. De NEPG komt begin september met een eerste opbrengstschatting.

Marktsituatie ongewis

De NEPG durft vanwege de vreemde tijden waarin we leven nog geen voorspelling te doen welke kant de markt zal opgaan. De marktprijs voor aardappelen zal niet zoals normaal uitsluitend afhangen van de groeipotentie van de aardappelen in de EU-5.

Aspecten die ook spelen zijn dat het aardappelareaal van de Verenigde Staten met 5% is gedaald en dat de vroege aardappelen in Duitsland te lijden hebben gehad van de droogte, slechte knolzetting en vorstschade. Veel telers rooien hun vroege aardappelen daarom niet vroeg, maar laten ze uitgroeien.

Daarnaast speelt de vraag of telers goed voorbereid op de langere en duurdere opslag van aardappelen zonder de kiemremmer chloorprofam, maar de grootste vraag blijft de invloed van de Covid-19-pandemie op de markten in de komende maanden. Het blijft ongewis.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur
Meer over


Beheer