NEPG hoopt op 15% minder aardappelen

23-10-2020 | Laatste update op 22-06 | |
De oogst van aardappelen vorige maand in Oudebildtzijl (Fr.) - Foto: Mark Pasveer
De oogst van aardappelen vorige maand in Oudebildtzijl (Fr.) - Foto: Mark Pasveer

De Noordwest-Europese aardappeltelersorganisatie (NEPG) hoopt dat telers in de 5 belangrijkste teeltgebieden in Noordwest-Europa hun areaal 15% verminderen. Deze inkrimping is volgens de organisatie noodzakelijk om de markt gezond te krijgen, zodra het overschot van de huidige oogst is weggewerkt.

Maatregelen na de uitbraak van corona hebben de vraag naar aardappelproducten doen slinken. Inschattingen gaan ervan uit dat het afzetvolume van aardappelproducten 15% kleiner is dan in de periode voor corona. Aan de andere kant is er sprake van een grote oogst en dat verklaart waarom de vrije prijzen voor de fritesaardappelen op dit moment op een extreem laag niveau liggen.

Oogst 4,5% groter

De NEPG schat de totale oogst dit jaar op 27,9 miljoen ton in de vijf belangrijkste aardappelteeltgebieden in Noordwest-Europa; Engeland, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. Deze hoeveelheid is 1 miljoen ton, ofwel 4,5%, groter dan vorig jaar.

Risico

De aardappeltelersorganisatie plaatst daarbij wel de kanttekening dat het nog maar de vraag is of alle aardappelen wel kunnen worden gerooid. De oogst is dit jaar later dan normaal, waardoor er een groter risico is dat een deel van de oogst niet op tijd binnen kan worden gehaald. Bovendien zijn er met name in West-België en Groot-Brittannië gebieden waar het erg nat is.

Volgend jaar minder contracten

De NEPG gaat ervan uit dat de aardappelverwerkers komend jaar minder contracten gaan sluiten met telers, omdat de voorraden gereed product in Europa en Noord-Amerika erg groot is. Daarbij wordt gewaarschuwd dat men ervan uit gaat dat er volgend jaar bij de verwerkers nauwelijks interesse zal zijn om vrije aardappelen te kopen.

NEPG verwacht geen verlaging contractprijzen

Ondanks de geringere behoefte om te contracteren, verwacht de NEPG geen verlaging van de contractprijzen. Volgens de telersorganisatie blijft de contractprijs op peil in verband met de toegenomen kosten voor het telen en bewaren van de aardappelen. Aardappeltelers krijgen nadrukkelijk het advies om hun kostprijs opnieuw te berekenen voordat ze een contract gaan ondertekenen.

Ramaker
John Ramaker RedacteurBeheer