NEPG rekent op 6% minder aardappelen

15-11 | |
NEPG
Foto: Peter Roek

De Northwestern European Potato Growers (NEPG) schat dat de aardappeloogst voor de vier belangrijkste aardappellanden (België, Duitsland, Frankrijk en Nederland) uitkomt op 21,2 miljoen ton. Daarmee ligt de productie 6% ofwel 1,352 miljoen ton lager dan vorig jaar.

Medio september ging de NEPG uit van een verlaging tussen 7 tot 11% ten opzichte van vorig jaar. De neerslag van eind september en begin oktober heeft voor een groot gedeelte bijgedragen aan grotere opbrengsten. De opbrengstverschillen per regio waren dit seizoen overigens groter dan ooit; variërend van minder dan 30 ton per hectare tot ruim 65 ton per hectare.

Goede opbrengsten in Noord-Nederland

In het noorden van Nederland zijn opbrengsten zeer goed door gunstige neerslag en beregening. Op plaatsen in West- en Noord-Duitsland zijn opbrengsten over het algemeen gemiddeld. Zeer teleurstellend zijn de aardappelopbrengsten in sommige delen van België en Frankrijk. Daar kunnen door de droogte niet alle boeren aan hun contractverplichting voldoen.

Ondanks dat het areaal met 510.749 hectare 3,2% groter is dan in 2021 (495.126 hectare), vallen de opbrengsten fors lager uit. Vergeleken met het 5-jarig gemiddelde (502.309 hectare) is het aardappelareaal 1,7% toegenomen.

Krimp aardappelareaal 2023?

Vooruitkijkend naar het volgende seizoen verwacht de NEPG dat de sterk gestegen productiekosten en goede graanprijzen boeren ertoe zetten om meer gerst en tarwe in te zaaien. Met de nodige gevolgen voor het aardappelareaal in 2023.

In de NEPG-zone zijn gemiddeld tussen oktober 2021 en oktober 2022 de elektriciteitsprijzen met 280% gestegen. In dezelfde periode zijn de gemiddelde dieselprijzen met 55% toegenomen. Daar komt bij dat de gemiddelde aardappelopbrengsten tegenvallen en de kosten per ton daardoor hoger uitvallen. De NEPG gaat ervan uit dat de productiekosten per ton verder (blijven) stijgen door onder andere klimaatverandering en bodemmoeheid.

Kijken naar kostprijsindicatoren

Aardappelverwerkers moeten daar rekening mee houden in hun contractprijzen en -voorwaarden als ze niet het risico willen lopen op een krimp in het aardappelareaal en daarmee een tekort aan aardappelen, waarschuwt de NEPG. Er moet goed worden gekeken naar kostprijsindicatoren, zoals energieën, meststoffen, machines en uitrusting, aannemerstarieven, gebouwen et cetera. Of er moet beter gekeken worden naar productiekosten van telers als leidraad voor een contractprijs.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Smale
Annet Smale Redacteur
Meer over


Beheer