Nepluvi: besluit diergezondheid moet duidelijker

De Vereniging van de Nederlandse Pluimveewerkende Industrie (Nepluvi) vindt dat het Besluit diergezondheid, dat ter consultatie op internet is gepubliceerd, op een aantal punten verduidelijking of aanscherping behoeft.

Dat blijkt uit de reactie die de Nepluvi heeft ingediend. Tot nu toe is Nepluvi de enige organisatie die heeft gereageerd op de internetconsultatie, die nog tot 26 augustus open staat.

Het Besluit diergezondheid vloeit voort uit nieuwe Europese regels voor de diergezondheid. Die regels worden volgend jaar van kracht. Nederland heeft op een aantal punten aanvullende regelgeving, bijvoorbeeld omdat de Europese regels in sommige gevallen alleen betrekking hebben op bedrijven die exporteren naar andere lidstaten.

Overleg met de pluimveehouderij

De Nepluvi stelt in zijn reactie dat in het besluit nader zou moeten worden aangegeven over welke dierziekten het gaat. De Nepluvi verwijst in dat geval naar dierziekten die door de internationale organisatie voor diergezondheid (OIE) als A-ziekten worden aangeduid. Op het punt van de regels voor op mensen overdraagbare (zoönotische) salmonella vindt Nepluvi het van belang dat er overleg is met de pluimveehouderij, om ‘gezamenlijk na te gaan wat de toegevoegde waarde is, of het handelingsperspectief biedt voor de ondernemer en hiermee ook praktisch uitvoerbaar is’.

Het Besluit diergezondheid regelt ook de tegemoetkomingen voor bedrijven die moeten worden geruimd vanwege een uitbraak of verdenking van een besmettelijke dierziekte, of om te voorkomen dat ze ziekte zich verder verspreid (preventieve ruiming).

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.