Nepluvi tevreden over naleving hitteprotocol

De pluimveevleessector heeft zich goed aangepast aan het hitteprotocol. Dat vindt Nepluvi, de Vereniging van de Nederlandse Pluimveewerkende Industrie.

“Onze leden passen vergaande protocollen en maatregelen toe om het welzijn tijdens extreme hitte te blijven borgen’, zegt Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat. Tussen 5 en 17 augustus, toen sprake was van uitzonderlijke hoge temperaturen in Nederland, is gebleken dat de slachterijen het uitgebreide sectorprotocol structureel zeer goed beheersen, aldus Nepluvi.

Goede samenwerking met NVWA

De pluimveeslachtersvereniging is ook blij over de samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de uitvoering van het hitteprotocol. De extreme hitte kan ertoe leiden dat (een deel van) de aanvoer van slachtdieren buiten de gangbare uren plaatsvindt en dat er op afwijkende tijden moet worden geslacht. Naast dat de slachterijen dit met al hun personeel moeten regelen, is het ook van belang dat dit geregeld kan worden met de NVWA, aangezien permanent toezicht vanuit de NVWA op Nederlandse slachterijen verplicht is.

De medewerking van de NVWA voor verschuiving van de productie-uren is dan ook cruciaal. Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat: “Gelukkig moet ik concluderen dat de NVWA de afgelopen hitteperiode haar toezicht flexibel hieraan heeft aangepast. Ik hoop dat dit een opmaat is voor een zo flexibel mogelijk toezicht voor ook eventuele toekomstige hitte periodes.”

Wettelijke transportverbod bij 35 graden of hoger

Sinds juli is er een wettelijk transportverbod voor dieren op die locaties waar het op dat moment van transporteren 35 graden of warmer is. Tijdens periodes met extreme hitte treden sectorprotocollen in werking. Hierin staan allerlei maatregelen door de gehele keten beschreven, waarmee het welzijn tijdens zulke hete periodes geborgd blijft. Zoals het continue voorzien van ventilatiewind voor de dieren en het verlagen van de bezetting in een container.

Just in time delivery bij slachterijen

Een ander belangrijk aspect voor het borgen van dierenwelzijn tijdens extreme hitte is dat de aanvoer van de slachtrijpe dieren gebeurt buiten de periodes dat het meer dan 35 graden is. Dat is de just in time delivery bij slachterijen. In de praktijk komt dit neer op het eerder (midden in de nacht) moeten beginnen met slachten en/of het in het weekend inhalen van de doordeweeks gemiste productie-uren. Naast dat de slachterijen dit met al hun personeel moeten regelen, moeten hierover ook afspraken worden gemaakt met toezichthouder NVWA.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.