Nertsenhouder gekort op stikstofruimte na stoppen

Foto: ANP
Foto: ANP

Nertsenhouders die hun bedrijf moeten beëindigen, krijgen te maken met een afroming van hun stikstofruimte met 30% als ze een andere bedrijfstak willen beginnen.

Dat blijkt uit het voorstel voor de wetswijziging dat in Brussel ter notificatie is voorgelegd. Het wetsvoorstel is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd, het ligt nog bij de Raad van State voor advies.

Nieuwe natuurbeschermingswetvergunning

In het voorstel staat dat een nertsenbedrijf bij omschakeling naar een andere bedrijfstak maximaal 70% van de huidige stikstofdepositie mag hergebruiken. Dat komt overeen met de afroming zoals deze geldt bij extern salderen van stikstofruimte. Normaal geldt op het gebied van stikstof dat bij omschakeling naar een andere bedrijfstak maximaal evenveel stikstof uitgestoten mag worden. Bij nertsenhouders geldt dat nu dus niet. Bij omschakeling moet sowieso een nieuwe natuurbeschermingswetvergunning worden aangevraagd, waarbij niet alleen naar stikstof wordt gekeken, benadrukt een woordvoerder van het ministerie.

Alleen op zelfde locatie

De stikstofdepositie van een nertsenbedrijf mag alleen op die locatie gebruikt worden als binnen een jaar een nieuwe vergunning wordt aangevraagd, anders komt de stikstofdepositie te vervallen voor het bedrijf en wordt de stikstofruimte geregistreerd in het stikstofregistratiesysteem, waarna de ruimte (onder andere) ter beschikbaar wordt gesteld aan bedrijven die al aan de voorwaarden voldoen, maar nog onvoldoende stikstofruimte hebben.

Bij extern salderen geldt sowieso dat de stikstofruimte met 30% wordt afgeroomd. Volgens de concept wetswijziging die aan de Europese Commissie is gestuurd mogen nertsenhouders hun stikstofruimte niet extern salderen. Omdat het om een concept wetswijziging gaat, kan dit nog veranderen. De Raad van State zal op zeer korte termijn advies geven over het wetsvoorstel. Schouten verwacht het voorstel begin november naar de Tweede Kamer te sturen.

Dieren weg binnen 14 dagen na ingangsdatum

Met het wijzigingsvoorstel wordt het verbod op nertsenhouderij vervroegd van 2024 naar 2021. Een concrete ingangsdatum is er nog niet. Een bedrijf moet binnen veertien dagen na de inwerkingtreding van de wet stoppen met het houden van edelpelsdieren. Doelstelling is om dit per maart 2021 te doen, voor het nieuwe seizoen. De wetswijziging moet dan wel zijn aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Het kabinet trekt € 150 miljoen extra uit om nertsenhouders te compenseren, naast de bestaande sloop- en ombouwregeling van € 30 miljoen. Als argumentatie voor het vervroegen van het verbod op de pelsdierhouderij noemt het ministerie de bescherming van de volks- en diergezondheid. Ook de grote maatschappelijke onrust over en toegenomen ethische bezwaren tegen het houden van nertsen speelt hierbij een rol, staat als argumentatie in het wetsvoorstel.

68 bedrijven besmet

In augustus kondigde landbouwminister Carola Schouten aan dat de nertsenhouderij vervroegd wordt beëindigd vanwege uitbraken met het coronavirus onder nertsenbedrijven. Inmiddels zijn 68 nertsenbedrijven besmet met het virus. Deze bedrijven zijn geruimd.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer