Nertsenwet onder druk van Raad van State aangepast

17-11-2020 | Laatste update op 08-03 | |
Foto: ANP/ Bert Jansen
Foto: ANP/ Bert Jansen

Het wetsvoorstel voor de versnelde beëindiging van de nertsenhouderij is fors aangepast na een kritisch advies van de Raad van State. Stikstofruimte kan niet naar PAS-melders.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft onder meer de regel geschrapt dat de stikstofruimte van de nertsenhouderij wordt ingenomen en kan worden gebruikt voor de zogenoemde PAS-melders.

Tot de vervroegde beëindiging van de nertsenhouderij is besloten vanwege de uitbraak van Covid-19 onder nertsen.

Intern en extern salderen

De Raad van State (RvS) stelt dat een ongelijke situatie wordt gecreëerd als nertsenhouders anders dan andere stoppers de stikstofruimte niet kunnen gebruiken voor extern salderen. Bij extern salderen kan een ander bedrijf – na afroming met 30% – van de vrijkomende stikstofruimte gebruikmaken bij de aanvraag voor een nieuwe vergunning. De RvS zegt dat het niet eerlijk is ten opzichte van andere ondernemers dat nertsenhouders die omschakelen naar een andere tak bij intern salderen 30% van de stikstofruimte moeten afromen.

Het advies van de Raad van State bij het oorspronkelijke wetsvoorstel was zeer kritisch. Als de wet niet zou worden aangepast zoals de minister nu gedaan heeft, vond de Raad van State het niet geschikt om te worden ingediend bij het parlement.

Landbouwminister Schouten zegt in reactie op het advies van de Raad van State dat ze de bepaling over de vrijvallende stikstofruimte van nertsenhouderijen heeft geschrapt. Ze houdt echter nog wel een slag om de arm door te stellen dat ze wel mogelijkheden houdt om in het licht van de stikstofproblematiek extra beperkingen op te leggen aan de mogelijkheden van intern en extern salderen.

Oneigenlijk gebruik stikstofruimte

De Raad van State zegt dat het doel van de minister om de stikstofruimte van de nertsenhouders te gebruiken voor de zogenoemde PAS-melders en te reserveren in het stikstofregistratiesysteem op gespannen voet staat met de Europese regels voor de bescherming van natuur. De stikstofruimte komt dan niet ten goede van de natuur, aldus de Raad van State, maar wordt ‘volledig gebruikt om nieuwe activiteiten te vergunnen of bestaande activiteiten te legaliseren’.

Op aandrang van de Raad van State heeft de minister ook in de wet vastgelegd dat de pelsdierhouders onevenredig getroffen worden door de regeling en dat de schade niet volledig voor rekening en risico van de getroffen bedrijven komt. Schadevergoeding wordt gegeven voor zover de schade rechtstreeks het gevolg is van de vervroegde beëindiging. Met de wet wordt het einde van de nertsenhouderij vervroegd van 1 januari 2024 naar twee weken nadat de nieuwe wet van kracht is geworden – waarschijnlijk begin volgend jaar.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.